Våra fastighetsbolag

Värdeskapande fastighetsinvesteringar med mätbara hållbarhetsmål

Vi identifierar hållbara investeringsmöjligheter med utvecklingspotential och matchar dem med rätt kapital. Vår strategi bygger på nära samarbeten med nordiska och internationella investerare, såväl som med lokala partners för fastighetsutveckling och förvaltning

Vår filosofi

Värdeskapande handlar inte bara om finansiell avkastning, utan också om den påverkan vi har på vår omvärld. Vår grundfilosofi är att fastigheterna ska vidareutvecklas under vår förvaltning och leda till mätbara förbättringar för människa, miljö och samhälle.

By Brunswick

By Brunswick bygger på tre perspektiv, vårt sätt att arbeta samt vår roll som partner och arbetsgivare.

Vi drivs av entreprenörsskap. Tillsammans med våra kapitalpartners bygger vi oberoende investeringsplattformar baserat på konceptet – människan och platsen.

Det är så vi skapar “Meaningful change. Measured impact”.

By Brunswick