Visselblåsarfunktion

Vi värdesätter god corporate governance och värnar om vår, och våra medarbetares integritet. Därför har vi en visselblåsfunktion där vem som helst kan rapportera en incident eller händelse som strider emot våra grundvärderingar. Ärendena hanteras av tredje part

Brunswicks visselblåsartjänst möjliggör anonym rapportering av incidenter eller orosmoln kopplat till:

  • Lagbrott
  • Tjänstefel
  • Brott mot Brunswicks värderingar
  • Etiska eller moraliska ärenden

Alla rapporteringar hanteras och är utredda av en oberoende tredjepart som skyddar samtliga parters integritet och säkerställer en rättvis hantering.

Här rapporterar du ditt ärende:

Använd företagskoden cba364