Nordics Thu 23 May 2024
T F S S M T W
Hydro 0
Wind 0
Thermal 0
Air Quality 0
Stäng

Om denna bild

Om Brunswicks Datadrivna Animation

Brunswicks Datadrivna Animation är resultatet av Brunswicks AI-algoritm som genererar ett färgfilter som representerar specifika datapunkter. Den visar daglig energiproduktion och luftkvalitets index avläst vid slutet av dagen, av de senaste sju dagarna.

Förnybar energiproduktion: Brunswicks Datadrivna Animation bygger på datapunkter genererade från Svenska kraftnät som representerar den totala dagliga produktionen av förnybar energi från vatten-, vind-, och värmekraft i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Varje enskild energikälla är kopplad till en egen färg och produktionsvolymen reflekteras i färgmängden i bilden dag för dag.

Luftkvalitets index: Vi använder oss av Air Quality Index (AQI), från IQAir API. Vid slutet av varje dag tar vi genomsnittet av samtliga mätningar i de nordiska länderna. Förändringen av luftkvaliteten över veckodagarna visualiseras genom förändringen av mängden färg i bilden.

Vänligen notera att filtret inte är byggt som en absolut representation av Nordiska AQI eller förnybara energikällor, utan för att visualisera och inspirera.

Om denna bild

Brunswick Real Estate

Värdeskapande fastighetsbolag med mätbara hållbarhetsmål

Läs mer här

Om oss

Värdeskapande fastighetsbolag med mätbara hållbarhetsmål

Vi identifierar hållbara investeringsmöjligheter och bygger dynamiska fastighetsbolag tillsammans med nordiska och internationella kapitalpartners. Vår strategi bygger på nära samarbeten med våra investerare, såväl som med lokala partners för fastighetsutveckling och förvaltning.

Våra fastighetsbolag

Vi bidrar till positiv utveckling för miljö, människa och samhälle

Varje enskild fastighet ska förbättras under vår inverkan

Vi sätter mätbara mål för att nå tydliga resultat

Fastigheter skapar samhällen.

De påverkar miljön runt omkring oss.

De formar livet för människorna som vistas i dem.

Vi arbetar för en positiv utveckling.

Inte bara för natur och klimat, utan för samhället och varje individ.

Med rätt data kan vi mäta resultatet av vårt arbete.

Och säkerställa en miljö där människor kan vara friska, trygga och välmående.

Det handlar om att göra skillnad. På riktigt

€ 3.0
miljarder, fastighetsinvesteringar
70
anställda
6
fastighetsbolag

Meaningful change

Measured impact

Med rätt data kan vi mäta fastigheters påverkan på omvärlden och visa effekterna av våra insatser.

Globala koldioxidutsläpp

37.4%

Fastigheter

33.3%

Andra industrier

23.2%

Övrigt

6.1%

Transport

37.4%
Fastigheter

Fastigheter står för mer än en tredjedel av världens energiförbrukning och orsakar nästan 40 % av alla direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Som aktiva inom fastighetssektorn måste vi sträva efter att minska vårt koldioxidavtryck.

Globalt koldioxidutsläpp härstammar till 39 % från Fastigheter, där 11 % kan härledas till bygg, 11 % kommersiella fastigheter och 17 % bostäder.

Brunswicks energibesparingsprojekt

Genomförda projekt

29 600

CO2 ton

2017 – 2023

Pågågende projekt

41 400

CO2 ton

2024 – 2025

Aggregerad hållbarhetsstrategi

130 400

CO2 ton

2026
Kumulativa reduktioner sedan start Prognoserad reduktion

Vår förvaltning gör skillnad. Vi strävar efter förbättringsåtgärder och har skapat betydande koldioxid –besparingar bland annat genom energieffektivisering.

I varje utvecklingsprojekt vi slutfört har utsläppen minskat kraftigt. Våra fastigheter gör skillnad.

I vår förvaltning strävar vi ändlöst efter förbättringsåtgärder och har bland annat genomfört betydande koldioxidbesparingar, exempelvis genom energieffektiviseringar.

 

Vår historia

2003
2003
2005
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2003
Den nordiska förvaltaren av fastighetsinvesteringar Sveafastigheter grundas
2005
Företag för Malawi grundas av Brunswick Real Estate, Atrium Ljungberg, Nordanö och Möller & Partners
2009
Helsingforskontoret öppnas
2012
Välgörenhetsloppet Spring För Livet  grundas till förmån för företag i Malawi
2013
Utlåningsverksamheten Leimdörfer Real Estate Capital grundas. Idag känt som Brunswick Real Estate Capital
2014
Samlar Sveafastigheter, Leimdörfer och Leimdörfer Real Estate Capital sin verksamhet under Brunswick Real Estate. Leimdörfer Real Estate Capital blir Brunswick Real Estate Capital
2015
Brunswick lanserar ny affärsmodell med separata investeringsmandat 
Regio lanseras med AP3 som majoritetsägare
2016
Brunswick Real Estate Capital Fund II lanseras
Brunswick lanserar Hemvist med Kåpan som kapitalpartner
2017
Brunswick lanserar Kielo med Blackstone Tacital Opportunities som kapitalpartner
2018
Rådgivnings- och kapitalförvaltningsverksamheterna separeras. Rådgivningssidan – före detta Leimdörfer – bytte namn till Nordanö och kapitalförvaltningen behöll namnet Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate signerar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI
Brunswick Real Estate Capital Fund II stängs som Nordens största fastighetskreditfond
2019
Brunswick Real Estate Capital lanserar ramverk för gröna lån
2020
Köpenhamnskontoret öppnas
Brunswick Real Estate Capital Fund III lanseras
Regio passerar 1bn EUR/10 mdkr AUM
Brunswick lanserar Impeo med Pictet som kapitalpartner
2021
Hemvist säljs till ett JV mellan Kåpan och SBB
Brunswick lanserar Nyfosa Finland med Nyfosa som kapitalpartner
Kielo säljs till Castellum för cirka 6,5 mdkr
Brunswick lanserar Hemmaplan med Bonnier Fastigheter som kapitalpartner
2022
Brunswick lanserar Bohild med Länsförsäkringar som medinvesterare
Nyfosa Finland når 7 miljarder kronor i totalt AUM
Pictet och Brunswick avyttrar Vanda 3 till Barings 
Utlåningsverksamheten, Brunswick Real Estate Capital säljs till Niam 
2023
Hemmaplan tecknar hållbarhetslänkat lån med sociala KPIer i samarbete med SEB
Regio lanserar hållbarhetslänkad lånestruktur med SEB
Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier Fastigheter
2024
Brunswick och Pictet säljer Lindu Ejendomme till Blackstone

Career

Join our team
make an impact