Search results for ''
Nordics tis 23 maj 2023
T W T F S S M
Hydro 0
Wind 0
Thermal 0
Air Quality 0
Stäng

Om denna bild

Om Brunswicks Datadrivna Animation

Brunswicks Datadrivna Animation är resultatet av Brunswicks AI-algoritm som genererar ett färgfilter som representerar specifika datapunkter. Den visar daglig energiproduktion och luftkvalitets index avläst vid slutet av dagen, av de senaste sju dagarna.

Förnybar energiproduktion: Brunswicks Datadrivna Animation bygger på datapunkter genererade från Svenska kraftnät som representerar den totala dagliga produktionen av förnybar energi från vatten-, vind-, och värmekraft i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Varje enskild energikälla är kopplad till en egen färg och produktionsvolymen reflekteras i färgmängden i bilden dag för dag.

Luftkvalitets index: Vi använder oss av Air Quality Index (AQI), från IQAir API. Vid slutet av varje dag tar vi genomsnittet av samtliga mätningar i de nordiska länderna. Förändringen av luftkvaliteten över veckodagarna visualiseras genom förändringen av mängden färg i bilden.

Vänligen notera att filtret inte är byggt som en absolut representation av Nordiska AQI eller förnybara energikällor, utan för att visualisera och inspirera.

Om denna bild

Meaningful change
Measured impact

Brunswick Real Estate

Läs mer

Om oss

Värdeskapande fastighetsbolag med mätbara hållbarhetsmål

Vi identifierar hållbara investeringsmöjligheter och bygger dynamiska fastighetsbolag tillsammans med nordiska och internationella kapitalpartners. Vår strategi bygger på nära samarbeten med våra investerare, såväl som med lokala partners för fastighetsutveckling och förvaltning.

Vi bidrar till positiv utveckling för miljö, människa och samhälle

Varje enskild fastighet ska förbättras under vår inverkan

Vi sätter mätbara mål för att nå tydliga resultat

Fastigheter skapar samhällen. 

De påverkar miljön runt omkring oss. 

De formar livet för människorna som vistas i dem. 

Vi arbetar för en positiv utveckling. 

Inte bara för natur och klimat, utan för samhället och varje individ. 

Med rätt data kan vi mäta resultatet av vårt arbete.

Och säkerställa en miljö där människor kan vara friska, trygga och välmående.

Det handlar om att göra skillnad. På riktigt.

€ 3.0

miljarder, fastighetsinvesteringar

70

medarbetare

Meaningful change

Measured impact

Med rätt data kan vi mäta fastigheters påverkan på omvärlden och visa effekterna av våra insatser.

Globala CO2-utsläpp

37% Fastigheter
33% Andra industrier
23% Övrigt
6% Transport

37%

Fastigheter

Fastigheter står för mer än en tredjedel av världens energiförbrukning och orsakar nästan 40 % av alla direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Som aktiva inom fastighetssektorn måste vi sträva efter att minska vårt CO2 -avtryck.

Globalt CO2 utsläpp härstammar till 39 % från Fastigheter, där 11 % kan härledas till bygg, 11 % kommersiella fastigheter och 17 % bostäder.

Brunswicks energibesparings-projekt

kumulativ reduktion

prognoserad reduktion

88

kumulativ CO2-reduktion, ton - 2017

Vår förvaltning gör skillnad. Vi letar alltid efter förbättringsåtgärder och har skapat betydande CO2 –besparingar genom energieffektivisering.

I varje utvecklingsprojekt vi slutfört har utsläppen minskat kraftigt.

Vår historia

2003
2003
2005
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2003

Den nordiska förvaltaren av fastighetsinvesteringar Sveafastigheter grundas

2005

Företag för Malawi grundas av Brunswick Real Estate, Atrium Ljungberg, Nordanö och Möller & Partners

2009

Helsingforskontoret öppnas

2012

Välgörenhetsloppet Spring För Livet  grundas till förmån för företag i Malawi

2013

Utlåningsverksamheten Leimdörfer Real Estate Capital grundas. Idag känt som Brunswick Real Estate Capital

2014

Samlar Sveafastigheter, Leimdörfer och Leimdörfer Real Estate Capital sin verksamhet under Brunswick Real Estate. Leimdörfer Real Estate Capital blir Brunswick Real Estate Capital

2015

Brunswick lanserar ny affärsmodell med separata investeringsmandat 

Regio lanseras med AP3 som majoritetsägare

2016

Brunswick Real Estate Capital Fund II lanseras

Brunswick lanserar Hemvist med Kåpan som kapitalpartner

2017

Brunswick lanserar Kielo med Blackstone Tacital Opportunities som kapitalpartner

2018

Rådgivnings- och kapitalförvaltningsverksamheterna separeras. Rådgivningssidan – före detta Leimdörfer – bytte namn till Nordanö och kapitalförvaltningen behöll namnet Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate signerar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI

Brunswick Real Estate Capital Fund II stängs som Nordens största fastighetskreditfond

2019

Brunswick Real Estate Capital lanserar ramverk för gröna lån

2020

Köpenhamnskontoret öppnas

Brunswick Real Estate Capital Fund III lanseras

Regio passerar 1bn EUR/10 mdkr AUM

Brunswick lanserar Impeo med Pictet som kapitalpartner

2021

Hemvist säljs till ett JV mellan Kåpan och SBB

Brunswick lanserar Nyfosa Finland med Nyfosa som kapitalpartner

Kielo säljs till Castellum för cirka 6,5 mdkr

Brunswick lanserar Hemmaplan med Bonnier Fastigheter som kapitalpartner

2022

Brunswick lanserar Bohild med Länsförsäkringar som medinvesterare

Nyfosa Finland når 7 miljarder kronor i totalt AUM

Pictet och Brunswick avyttrar Vanda 3 till Barings 

Utlåningsverksamheten, Brunswick Real Estate Capital säljs till Niam 

Careers

Join our team
Make an impact