Search results for ''

Meaningful change
Measured impact

Brunswick Real Estate

Läs mer

Investeringar

Värdeskapande fastighetsinvesteringar med mätbara hållbarhetsmål

Vi identifierar hållbara investeringsmöjligheter med utvecklingspotential och matchar dem med rätt kapital. Vår strategi bygger på nära samarbeten med nordiska och internationella investerare, såväl som med lokala partners för fastighetsutveckling och förvaltning.

Lånefinansiering

Nydanande fastighetslån för en hållbar utveckling 

Vi matchar låntagarnas efterfrågan med långsiktiga finansieringsalternativ. Genom att erbjuda gröna lån och sätta mätbara utvecklingsmål möjliggör vi hållbara investeringar i byggnader och samhällen, samt levererar riskjusterad avkastning till institutionella investerare.

Vi bidrar till positiv utveckling för miljö, människa och samhälle

Varje enskild fastighet ska förbättras under vår inverkan

Vi sätter mätbara mål för att nå tydliga resultat

Fastigheter skapar samhällen. 

De påverkar miljön runt omkring oss. 

De formar livet för människorna som vistas i dem. 

Vi arbetar för en positiv utveckling. 

Inte bara för natur och klimat, utan för samhället och varje individ. 

Med rätt data kan vi mäta resultatet av vårt arbete.

Och säkerställa en miljö där människor kan vara friska, trygga och välmående.

Det handlar om att göra skillnad. På riktigt.

2.8€

miljarder, fastighetsinvesteringar

2.2€

miljarder, lånefinansieringar

60

medarbetare

Meaningful change

Measured impact

Med rätt data kan vi mäta fastigheters påverkan på omvärlden och visa effekterna av våra insatser.

Globala CO2-utsläpp

37% Fastigheter
33% Andra industrier
23% Övrigt
6% Transport

37%

Fastigheter

Fastigheter står för mer än en tredjedel av världens energiförbrukning och orsakar nästan 40 % av alla direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Som aktiva inom fastighetssektorn måste vi sträva efter att minska vårt CO2 -avtryck.

Globalt CO2 utsläpp härstammar till 39 % från Fastigheter, där 11 % kan härledas till bygg, 11 % kommersiella fastigheter och 17 % bostäder.

Brunswicks energibesparings-projekt

kumulativ reduktion

prognoserad reduktion

88

kumulativ CO2-reduktion, ton - 2017

Vår förvaltning gör skillnad. Vi letar alltid efter förbättringsåtgärder och har skapat betydande CO2 –besparingar genom energieffektivisering.

I varje utvecklingsprojekt vi slutfört har utsläppen minskat kraftigt.

Vår historia

1992

Brunswicks partners Peter Leimdörfer, Sten Westerberg och Gerard De Geer grundade Leimdörfer – en nordisk finansieringsrådgivare med expertkompetens inom fastighets- och kapitalmarknadstransaktioner

2003

Sveafastigheter grundas

 • En nordisk förvaltare av fastighetsinvesteringar som levererar exceptionell avkastning
 • Total IRR 22 %, 1.7x equity multiple (net)

 

 1. Fund I (2003): investeringar enbart i Sverige – Preqin 2/38 i världen med IRR 56 %, 3.1x equity multiple (net)
 2. Fund II (2006): investeringar i Sverige, Finland och Estland – Preqin 13/131 i världen med IRR 10 %, 1.6x equity multiple (net)
 3. Fund III (2011): investeringar i Sverige, Danmark och Finland – Preqin 6 i Europa med IRR 13 %, 1.5x equity multiple (net)
2005

Företag för Malawi grundas 

Ett samarbete mellan flera fastighetsbolag (BRE, Atrium Ljungberg, Nordanö, AREIM och Möller & Partners) i syfte att stödja UNICEF:s arbete för utsatta barn i Malawi. Genom före­tagens bidrag får barn i Malawi möjlig­het till utveck­ling, lek, utbild­ning och vård

2009

Helsingforskontor öppnas

2012

Spring För Livet grundas

Ett välgörenhetslopp som gör skillnad på initiativ av Brunswick Real Estate i syfte att samla in ytterligare pengar till Företag för Malawi, sprida kunskap och medvetenhet kring barns levnadssituation i Malawi samtidigt som vi värnar om anställdas hälsa och välbefinnande

2013

Leimdörfer Real Estate Capital grundas 2013, inledningsvis med Leimdörfer Real Estate Capital Fund I

Den första fonden med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden

2014

Samlar Sveafastigheter, Leimdörfer och Leimdörfer Real Estate Capital sin verksamhet under Brunswick Real Estate. Leimdörfer Real Estate Capital blir Brunswick Real Estate Capital

2015

Ny affärsmodell med separata investeringsmandat lanseras, med tydliga tematiska fokus istället för att följa den mer traditionella fondmodellen

Nordens första secondary transaction resulterar i Fersen-mandatet som lägger grunden till vår nya affärsmodell

 • Sommaren 2015: Fersen I förvärvar Sveafastigheters tillgångar i Fund II
 • Januari 2016: Fersen II förvärvar Sveafastigheters tillgångar i   Fund III
2015

Regio lanseras med AP3 som majoritetsägare

2016

Brunswick Real Estate Capital Fund II lanseras med en fondstorlek på EUR 260 miljoner

2016

Hemvist lanseras 

2017

Kielo lanseras i oktober 2017 och förvärvar sin första fastighet i Tammerfors – ett kontor på 40 000 m²

2018

Rådgivnings- och kapitalförvaltningsverksamheterna separerades. Rådgivningssidan – före detta Leimdörfer – bytte namn till Nordanö och kapitalförvaltningen behöll namnet Brunswick

2018

Vi signerar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI

2018

Brunswick Real Estate Capital Fund II stängs som Nordens största fastighetskreditfond och totalt förvaltat kapital uppgår nu till totalt 1.0 miljard EUR

2019

Brunswick Real Estate Capital lanserar ett ramverk för gröna lån

2020

Köpenhamnskontor öppnas

2020

Brunswick Real Estate Capital lanserar sin tredje kreditfond med investeraråtaganden om 12 miljarder kronor

2020

Regio passerade 1bn EUR/10 mdkr AUM

2020

Brunswick etablerar Impeo i partnerskap med Pictet Alternative Advisors, en nordisk investeringsplattform för datacenter och genomför sitt första förvärv, Vanda 3 63 000 kvm i Akalla, Stockholm

2021

Brunswick säljer Hemvist till ett JV mellan Kåpan och SBB

2021

Tillsammans med Nyfosa skapar Brunswick mandatet Nyfosa Finland, med målet att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka 7 MDSEK inom fem år

2021

Kielo förvärvas av Castellum för cirka 6,5 miljarder kronor

2021

Hemmaplan lanseras och går samman med Trianon för utveckling i Rosengård Centrum

Brunswicks partners Peter Leimdörfer, Sten Westerberg och Gerard De Geer grundade Leimdörfer – en nordisk finansieringsrådgivare med expertkompetens inom fastighets- och kapitalmarknadstransaktioner

Sveafastigheter grundas

 • En nordisk förvaltare av fastighetsinvesteringar som levererar exceptionell avkastning
 • Total IRR 22 %, 1.7x equity multiple (net)

 

 1. Fund I (2003): investeringar enbart i Sverige – Preqin 2/38 i världen med IRR 56 %, 3.1x equity multiple (net)
 2. Fund II (2006): investeringar i Sverige, Finland och Estland – Preqin 13/131 i världen med IRR 10 %, 1.6x equity multiple (net)
 3. Fund III (2011): investeringar i Sverige, Danmark och Finland – Preqin 6 i Europa med IRR 13 %, 1.5x equity multiple (net)

Företag för Malawi grundas 

Ett samarbete mellan flera fastighetsbolag (BRE, Atrium Ljungberg, Nordanö, AREIM och Möller & Partners) i syfte att stödja UNICEF:s arbete för utsatta barn i Malawi. Genom före­tagens bidrag får barn i Malawi möjlig­het till utveck­ling, lek, utbild­ning och vård

Helsingforskontor öppnas

Spring För Livet grundas

Ett välgörenhetslopp som gör skillnad på initiativ av Brunswick Real Estate i syfte att samla in ytterligare pengar till Företag för Malawi, sprida kunskap och medvetenhet kring barns levnadssituation i Malawi samtidigt som vi värnar om anställdas hälsa och välbefinnande

Leimdörfer Real Estate Capital grundas 2013, inledningsvis med Leimdörfer Real Estate Capital Fund I

Den första fonden med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden

Samlar Sveafastigheter, Leimdörfer och Leimdörfer Real Estate Capital sin verksamhet under Brunswick Real Estate. Leimdörfer Real Estate Capital blir Brunswick Real Estate Capital

Ny affärsmodell med separata investeringsmandat lanseras, med tydliga tematiska fokus istället för att följa den mer traditionella fondmodellen

Nordens första secondary transaction resulterar i Fersen-mandatet som lägger grunden till vår nya affärsmodell

 • Sommaren 2015: Fersen I förvärvar Sveafastigheters tillgångar i Fund II
 • Januari 2016: Fersen II förvärvar Sveafastigheters tillgångar i   Fund III

Regio lanseras med AP3 som majoritetsägare

Brunswick Real Estate Capital Fund II lanseras med en fondstorlek på EUR 260 miljoner

Hemvist lanseras 

Kielo lanseras i oktober 2017 och förvärvar sin första fastighet i Tammerfors – ett kontor på 40 000 m²

Rådgivnings- och kapitalförvaltningsverksamheterna separerades. Rådgivningssidan – före detta Leimdörfer – bytte namn till Nordanö och kapitalförvaltningen behöll namnet Brunswick

Vi signerar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI

Brunswick Real Estate Capital Fund II stängs som Nordens största fastighetskreditfond och totalt förvaltat kapital uppgår nu till totalt 1.0 miljard EUR

Brunswick Real Estate Capital lanserar ett ramverk för gröna lån

Köpenhamnskontor öppnas

Brunswick Real Estate Capital lanserar sin tredje kreditfond med investeraråtaganden om 12 miljarder kronor

Regio passerade 1bn EUR/10 mdkr AUM

Brunswick etablerar Impeo i partnerskap med Pictet Alternative Advisors, en nordisk investeringsplattform för datacenter och genomför sitt första förvärv, Vanda 3 63 000 kvm i Akalla, Stockholm

Brunswick säljer Hemvist till ett JV mellan Kåpan och SBB

Tillsammans med Nyfosa skapar Brunswick mandatet Nyfosa Finland, med målet att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka 7 MDSEK inom fem år

Kielo förvärvas av Castellum för cirka 6,5 miljarder kronor

Hemmaplan lanseras och går samman med Trianon för utveckling i Rosengård Centrum

Careers

Join our team
Make an impact