By Brunswick

By Brunswick bygger på tre perspektiv, vårt sätt att arbeta, vår roll som partner och oss som arbetsgivare.

Vi drivs av entreprenörsskap. Tillsammans med våra kapitalpartners bygger vi oberoende investeringsplattformar baserat på konceptet – människan och platsen.

Det är så vi skapar “Meaningful change. Measured impact”.

Vårt arbetssätt

Tillsammans med våra kapitalpartners medinvesterar vi och bygger oberoende och hållbara investeringsplattformar. Vi tänker som investerare och är snabbfotade när rätt möjligheter uppstår.

Oss som arbetsgivare

Vi välkomnar bra ideér och förslag oavsett vem de kommer ifrån. Vi vill att alla ska känna sig trygga att våga tänka självständigt, utmana och våga lita på sin och kollegors analyser och instinkter.

Oss som samarbetspartner

Vi är tillförlitliga och vi vågar utmana våra partners baserade på datadriven erfarenhet och expertis. Vi tar ägandeskap och behandlar alla våra investeringar som om de vore våra egna.

 

 

”What is By Brunswick, what is our DNA? Well it is how we work, our way of working. It is how we are as a partner, how do we relate to the third party companies that we work with and lastly and most importantly, how do we relate to each other at Brunswick and who are we as an employer.”

 

– Patrik Andersson, VD, Brunswick Real Estate

Tillsammans med våra kapitalpartners medinvesterar vi och bygger oberoende och hållbara investeringsplattformar.

Hållbarhet

Vi mäter effekterna av vårt arbete. Varje fastighetsbolag har sin egen hållbarhetsstrategi baserad på våra fokusområden:
Miljö & Klimat
7 fokusområden
Växthusgasutsläpp
Ton CO2e/m2/år
Förnybar energi
MWh/år
Avfall
Kg sorterat eller återvunnet avfall / total mängd
Hälsosamma byggmaterial
Materialklassificering
Energianvändning
kWh/m2/år
Vatten
Liter/m2/år
Miljöstyrning, t.ex. certifieringar och grön finansiering
% av portföl
Människa
5 fokusområden
Inomhusklimat
CO2-halt
Hälsa och välbefinnande
Hyresgästundersökningar
Säkerhet
Anmälda incidenter
Trygghet och kundnöjdhet
Hyresgästundersökningar
Hälsosamma byggmaterial
Materialklassificering
Samhälle
4 fokusområden
Arbetslöshet
Andel arbetslösa
Trygghet
Trygghetsmätningar
Valdeltagande
% som röstar
Ekonomisk utsatthet
% av invånarna som lever på försörjningsstöd

Brunswicks klimatavtryck

36 Projekt
Antal slutförda hållbarhetsprojekt
Energibesparing i gigawattimmar
Den totala energibesparingen hittils från energieffektiviseringsprojekt.
240 GWh
80 %
Fastighetsbolag med klimatbokslut
Årligt klimatbokslut av koldioxidutsläpp i Scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet.
Koldioxidbesparingar
Totala koldioxidbesparingar baserat på emissionsfaktorer knutna till landets specifika energimix.
29 600 CO2
€ 3.0
miljarder under förvaltning
70
anställda
7
fastighetsbolag

Vill du veta mer?

På Brunswick strävar vi alltid efter att bredda våra nätverk. Kanske sitter du på en bra idé vi kan utveckla tillsammans? Hör av dig!

Patrik Andersson CEO Brunswick / Partner +46 76 871 00 22