Allmänt

Detta integritetsmeddelande (detta “Meddelande”) gäller för Brunswick Real Estate AB med dotterbolag samt filialer (“Brunswick”, “oss” eller “vi”) när vi behandlar personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, av personer som besöker vår webbplats eller kontaktar oss för allmänna förfrågningar eller för andra syften. Om du är en representant för en hyresgäst, en investerare eller en leverantör till oss, kommer du ha fått information separat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Brunswick behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (“GDPR”).

Vi behandlar dina personuppgifter när du delar dina personuppgifter med oss när du kontaktar Brunswick genom webbplatsen eller om du annars interagerar med oss, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation. Användningen av sådana personuppgifter krävs för att Brunswick ska kunna besvara dina förfrågningar eller för att möjliggöra för oss att kommunicera med dig. Vi ber dig att aldrig dela med dig av personuppgifter som är känsliga.

Du har vissa rättigheter i förhållande till hur Brunswick behandlar dina personuppgifter. Dina rättigheter inkluderar rätten att:

 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till och begära rättelse av dina personuppgifter;
 • begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas;
 • begära radering av dina personuppgifter; och
 • begära rätt till dataportabilitet.

 

Vänligen notera att dina rättigheter kan variera beroende behandlingens syfte och vår rättsliga grund för behandlingen, till exempel rätten att invända mot behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan och om du har några frågor om dina rättigheter som anges ovan, vänligen se hur du kan tillvarata dina rättigheter under punkt 7.

Brunswick kommer att överföra dina personuppgifter till tredje parter under vissa lagliga förutsättningar såsom anges i detta Meddelande, och i vissa fall till ett annat land än det land du bor eller arbetar i. Ett sådant land kan finnas utanför EU/EES. Vänligen se punkterna 5 och 6 för ytterligare information.

Om du har frågor kring hur Brunswick behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på följande e-postadress: privacy@brunswickrealestate.com

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vänligen se punkt 10 nedan.
Det fullständiga integritetsmeddelandet inkluderar följande punkter:

 1. General
 2. What is “personal data” and “processing of personal data”?
 3. Personal data processed by Brunswick
 4. How is the personal data processed?
 5. To what categories of third parties will the personal data be disclosed?
 6. To what countries will my personal data be transferred?
 7. What are your rights with regards to your personal data?
 8. How do you make use of your rights?
 9. How will Brunswick act when receiving a request?
 10. What should you do if you have any complaints?
 11. Updates to this Notice
 12. Contact details