Vanda 3

Vanda 3 är en 63 000 kvm blandfastighet med tryckeri, datacenter, lagerlokaler och kontor i Akalla, Stockholm. Vi förvaltar Vanda 3 på uppdrag av Barings.

Kvadratmeter under förvaltning
63 000 kvm

By Brunswick bygger på tre perspektiv, vårt sätt att arbeta samt vår roll som partner och arbetsgivare.

Vi drivs av entreprenörsskap. Tillsammans med våra kapitalpartners bygger vi oberoende investeringsplattformarbaserat på konceptet -”människan och platsen”.

Det är så vi skapar “Meaningful change. Measured impact”.