Bohild

Bohild är en långsiktig fastighetsägare med ett fokus på bostäder och samhällsfastigheter i svenska tillväxtstäder. Genom ett stort urval av energiförbättrande åtgärder siktar bolaget på att uppnå avsevärda koldioxidbesparingar.

Länsförsäkringar är medinvesterare i Bohild.

Bohild
Totalt förvaltat kapital
1,8 miljarder kronor
Investeringsfokus
Bostäder och samhällsfastigheter
Geografiskt fokus
Tillväxtstäder i Sverige

By Brunswick bygger på tre perspektiv, vårt sätt att arbeta samt vår roll som partner och arbetsgivare.

Vi drivs av entreprenörsskap. Tillsammans med våra kapitalpartners bygger vi oberoende investeringsplattformarbaserat på konceptet -”människan och platsen”.

Det är så vi skapar “Meaningful change. Measured impact”.