Bohild förvärvar portfölj med samhällsfastigheter i Helsingborg

Nyheter, Pressmeddelanden

2022-07-04
Bohild Fastigheter AB (”Bohild”) har förvärvat tre samhällsfastigheter med total uthyrningsbar area om cirka 12 500 kvm i Helsingborg. Förvärvet är Bohilds andra förvärv i Helsingborg och ett betydande komplement till Bohilds befintliga portfölj dominerad av bostadsfastigheter. 

Portföljen består av två skolfastigheter i centrala Helsingborg och en vårdcentral i Berga Industriområde. Merparten av hyresintäkterna kommer från långa avtal med välkända privata aktörer och Helsingborgs Stad. Fastigheterna erbjuder goda förutsättningar för att uppnå avsevärda koldioxidbesparingar genom energiförbättrande åtgärder i linje med Bohilds övergripande strategi. Portföljen har förvärvats av en privat säljare och tillträddes 1 juli 2022.

Förvärvet innebär att andelen samhällsfastigheter i Bohilds fastighetsbestånd stiger till cirka 30%, medan den resterande andelen utgörs av bostadsfastigheter. Bohild har idag ett totalt fastighetsbestånd om cirka 1,8 miljarder kronor baserat på avtalade förvärv.   

Josefin Bergholtz, partner på Brunswick Real Estate och vd Bohild:
”Helsingborg är en av landets snabbast växande städer och vi ser fastigheterna som ett starkt komplement till Bohilds befintliga portfölj. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna vidare i synnerhet med fokus på att få ner deras koldioxidavtryck.” 

För mer information:

Josefin Bergholtz, partner Brunswick Real Estate och vd Bohild
t: +46 72 213 61 84
e: josefin.bergholtz@brunswickrealestate.com

Om Bohild Fastigheter AB

Bohild lanserades 2021 av Brunswick Real Estate med Länsförsäkringar som medinvesterare för att investera i svenska tillväxtstäder, med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Bohild är en långsiktig ägare med hög ambition att sänka fastigheternas koldioxidavtryck genom ett stort urval av energiförbättrande åtgärder. För mer information, se www.bohild.se