Regio tar det första spadtaget för 15 000 kvm nya kontor i Jönköping

Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) och P&E Fastigheter har satt spaden i marken för nyproduktion av 15 000 kvm nya kontor inom A6-området i Jönköping. Hållbarhetsaspekter har fått sätta tonen för gestaltningen av de tre huskropparna som öppnar sig mot omliggande naturområden, med vida vyer över Jönköpings stad och Vättern, samt ett utomhuskontor för kreativa möten i det fria. Under 2024 beräknas den första hyresgästen, Region Jönköping, flytta in.

Regio äger och förvaltar idag en av Jönköpings största fastighetsportföljer tillsammans med P&E Fastigheter som lokal partner. Den obebyggda fastigheten Vapenrocken 4 förvärvades under våren 2019 och projektet påbörjades under hösten 2021. Regio har tillsammans med P&E Fastigheter arbetat med att utveckla planerna för projektet, vilket kommer att bestå av flexibla kontorslokaler i ett av Jönköpings bästa lägen. Ryhov och A6-området är en knutpunkt för hela regionen med ett rikt utbud av handel, vård och service kombinerat med en bra infrastruktur för bil, kollektivtrafik och cykel.

Totalt kommer fastigheten att exploateras med 19 700 kvm BTA varav 15 000 kvm utgör kontor och resterande yta utgör garage under mark för både bil- och cykelburna. Region Jönköping har tecknat ett tioårigt avtal för ett kontor om 3 200 kvm, med inflyttning som första hyresgäst 2024. Intresset är stort och dialog pågår med andra intressenter.

Projektet kommer att certifieras inom Miljöbyggnad och hållbarhetsaspekter har fått sätta tonen för den utvändiga gestaltningen. Arkitekten, Tengbom, har kombinerat väl tilltagna glaspartier med tunna utvändiga skärmar, vilket är en lösning som ger god tillgång till dagsljus och utblickar samtidigt som oönskad solstrålning minimeras. Husen öppnar sig mot naturområdet och på innergården upprättas ett utomhuskontor för kreativa möten ute i det fria.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Jag är oerhört stolt över att vi efter tre års planering kan starta Vapenrocken som är Regios största utvecklingsprojekt hittills. Jönköping har ett starkt, växande näringsliv och vi har väldigt stort förtroende för vår lokala samarbetsorganisation på plats, vilket gör att vi vågar starta projektet i en marknad då många andra aktörer drar ned sin verksamhet.”

Peder Karlén, Regionchef P&E Fastigheter Jönköping, säger:
Det är fantastiskt roligt att vi har vunnit Region Jönköpings förtroende och får möjligheten att utveckla deras nya kontor. Den här byggnationen ska genomföras med långsiktig hållbarhet i fokus och med de 1 000 till 1 500 människor som ska arbeta här i åtanke. Man ska känna sig trygg som hyresgäst och nöjd med att man har gjort ett klimatsmart val för sin verksamhet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate 
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Peder Karlén, Regionchef P&E Fastighetspartner Jönköping AB
t: 036 440 89 01
e: peder.karlen@poefastigheter.se