Search results for ''

Investeringar

Värdeskapande fastighetsinvesteringar med mätbara hållbarhetsmål

Vi identifierar hållbara investeringsmöjligheter med utvecklingspotential och matchar dem med rätt kapital. Vår strategi bygger på nära samarbeten med nordiska och internationella investerare, såväl som med lokala partners för fastighetsutveckling och förvaltning.

Vår filosofi

Värdeskapande handlar inte bara om finansiell avkastning, utan också om den påverkan vi har på vår omvärld. Vår grundfilosofi är att fastigheterna ska vidareutvecklas under vår förvaltning och leda till mätbara förbättringar för människa, miljö och samhälle.

Hållbarhet

Vi mäter effekterna av vårt arbete. Våra fokusområden är:

Miljö & Klimat

7 Fokusområden

Växthusgasutsläpp
Ton CO2e/m2/år
Energianvändning
kWh/m2/år
Förnybar energi
MWh/år
Vatten
Liter/m2/år
Avfall
Kg sorterat eller återvunnet avfall / total mängd
Miljöstyrning, t.ex. certifieringar och grön finansiering
% av portfölj
Hälsosamma byggmaterial
Materialklassificering

Människa

5 Fokusområden

Inomhusklimat
CO2-halt
Trygghet och kundnöjdhet
Hyresgästundersökningar
Hälsa och välbefinnande
Hyresgästundersökningar
Hälsosamma byggmaterial
Materialklassificering
Säkerhet
Anmälda incidenter

Samhälle

4 Fokusområden

Arbetslöshet
Andel arbetslösa
Valdeltagande
% som röstar
Trygghet
Trygghetsmätningar
Ekonomisk utsatthet
% av invånarna som lever på försörjningsstöd

Vårt erbjudande

Vi köper och utvecklar fastigheter utifrån väldefinierade investeringsstrategier avseende geografi och segment. Genom nära samarbeten med lokala partners levererar vi en heltäckande förvaltning och ett aktivt värdeskapande. Vi kan erbjuda expertis inom alla fastighetsslag över hela vår nordiska marknad.

Våra lokala samarbeten är nyckeln till framgångsrika och hållbara investeringar

Långsiktiga partnerskap med entreprenöriell anda

Vi tror på långsiktiga partnerskap där tid och engagemang återspeglas i värdeutveckling och lokal samhällsnytta. Därför erbjuds våra lokala partners incitament eller medinvesteringar i de fastigheter som de förvaltar.

Våra lokala partners adderar värde genom:


Lokal kännedom 

  • Marknadsinsikter
  • Närhet till hyresgästerna

 

Gedigen kompetens

  • Fastighetsexpertis
  • Aktiv förvaltning

 

Samhällsnytta

  • Minskad miljöpåverkan
  • Ökade sociala insatser

Våra investerare

Vi samarbetar och medinvesterar med ledande investerare från hela världen och utvecklar skräddarsydda investeringsmandat baserat på varje investerares specifika tidshorisont, avkastningskrav och riskbenägenhet.

Fastighetsbolag

Regio

Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder med totalt förvaltat kapital om EUR 1,5 miljard.

Vi förvaltar Regio på uppdrag av Tredje AP-fonden (AP3).

Fersen

Fersen-mandaten omfattar kommersiella portföljer i Sverige, Finland och Estland med ett total förvaltat kapital om EUR 600 miljoner.

På uppdrag av Partners Group förvaltar vi de tillgångar som man förvärvade av Sveafastigheter 2015.

Bohild

Bohild är en långsiktig fastighetsägare med ett fokus på bostäder och samhällsfastigheter i Svenska tillväxtstäder. Genom ett stort urval av energiförbättrande åtgärder siktar bolaget på att uppnå avsevärda CO2-besparingar.

Länsförsäkringar är medinvesterare i Bohild.

Vanda 3

Vanda 3 är en 63 000 kvm blandfastighet i Akalla, Stockholm.

Vi förvaltar Vanda 3 på uppdrag av Barings.

Hemmaplan

Hemmaplan investerar i och utvecklar centrumfastigheter för att bidra till meningsfull och mätbar social förbättring för såväl hyresgäster som fastigheternas besökare.

Hemmaplan är ett samägt fastighetsbolag som startades av oss och Bonnier Fastigheter 2021.

Nyfosa Finland

Nyfosa Finland investerar i alla fastighetskategorier förutom bostäder i finska regionsstäder.

Målsättningen är att bygga ett fastighetsbestånd om cirka 7 MDSEK inom fem år.

Vi förvaltar Nyfosa Finland på uppdrag av Nyfosa.

Lindu

Lindu Ejendomme är vårt danska fastighetsbolag som fokuserar på lättindustri och logistikfastigheter i Köpenhamn och Jutland.

Vi förvaltar Lindu på uppdrag av Pictet.

Övriga kontaktpersoner

Patrik Andersson
Chief Executive Officer
Contact patrik.andersson@brunswickrealestate.com
+46 76 871 00 22
David Hävermark
Business Development
Contact david.havermark@brunswickrealestate.com
+46 70 388 75 16
David Brandemark
Financing
Contact david.brandemark@brunswickrealestate.com
+46 70 222 99 55
Emil Haraldsson
Group CFO
Contact emil.haraldsson@brunswickrealestate.com
+46 73 060 75 18
Sara Svedjedal
Innovation & Communication
Contact sara.svedjedal@brunswickrealestate.com
+46 70 782 24 90
Kristina Agild
Talent Management & HR
Contact kristina.agild@brunswickrealestate.com
+46 70 899 42 42
Erik Widmark
Sourcing
Contact erik.widmark@brunswickrealestate.com
+46 70 586 75 06
Mathias Vuorelma
Transactions | Finland
Contact mathias.vuorelma@brunswickrealestate.com
+358 40 8239 823
Victoria Sandkvist
Transactions | Sverige
Contact victoria.sandkvist@brunswickrealestate.com
+46 72 233 38 94