Search results for ''

Investeringar

Värdeskapande fastighetsinvesteringar med mätbara hållbarhetsmål

Vi identifierar hållbara investeringsmöjligheter med utvecklingspotential och matchar dem med rätt kapital. Vår strategi bygger på nära samarbeten med nordiska och internationella investerare, såväl som med lokala partners för fastighetsutveckling och förvaltning.

Vår filosofi

Värdeskapande handlar inte bara om finansiell avkastning, utan också om den påverkan vi har på vår omvärld. Vår grundfilosofi är att fastigheterna ska vidareutvecklas under vår förvaltning och leda till mätbara förbättringar för människa, miljö och samhälle.

Hållbarhet

Vi mäter effekterna av vårt arbete. Våra fokusområden är:

Miljö & Klimat

7 Fokusområden

Växthusgasutsläpp
Ton CO2e/m2/år
Energianvändning
kWh/m2/år
Förnybar energi
MWh/år
Vatten
Liter/m2/år
Avfall
Kg sorterat eller återvunnet avfall / total mängd
Miljöstyrning, t.ex. certifieringar och grön finansiering
% av portfölj
Hälsosamma byggmaterial
Materialklassificering

Människa

5 Fokusområden

Inomhusklimat
CO2-halt
Trygghet och kundnöjdhet
Hyresgästundersökningar
Hälsa och välbefinnande
Hyresgästundersökningar
Hälsosamma byggmaterial
Materialklassificering
Säkerhet
Anmälda incidenter

Samhälle

4 Fokusområden

Arbetslöshet
Andel arbetslösa
Valdeltagande
% som röstar
Trygghet
Trygghetsmätningar
Ekonomisk utsatthet
% av invånarna som lever på försörjningsstöd

Vårt erbjudande

Vi köper och utvecklar fastigheter utifrån väldefinierade investeringsstrategier avseende geografi och segment. Genom nära samarbeten med lokala partners levererar vi en heltäckande förvaltning och ett aktivt värdeskapande. Vi kan erbjuda expertis inom alla fastighetsslag över hela vår nordiska marknad.

Våra lokala samarbeten är nyckeln till framgångsrika och hållbara investeringar

Långsiktiga partnerskap med entreprenöriell anda

Vi tror på långsiktiga partnerskap där tid och engagemang återspeglas i värdeutveckling och lokal samhällsnytta. Därför erbjuds våra lokala partners incitament eller medinvesteringar i de fastigheter som de förvaltar.

Våra lokala partners adderar värde genom:


Lokal kännedom 

  • Marknadsinsikter
  • Närhet till hyresgästerna

 

Gedigen kompetens

  • Fastighetsexpertis
  • Aktiv förvaltning

 

Samhällsnytta

  • Minskad miljöpåverkan
  • Ökade sociala insatser

Våra investerare

Vi samarbetar och medinvesterar med ledande investerare från hela världen och utvecklar skräddarsydda investeringsmandat baserat på varje investerares specifika tidshorisont, avkastningskrav och riskbenägenhet.

Investeringsmandat

Fersen

Fersen-mandaten omfattar kommersiella portföljer i Sverige, Finland och Estland med ett total förvaltat kapital om EUR 600 miljoner.

På uppdrag av Partners Group förvaltar vi de tillgångar som man förvärvade av Sveafastigheter 2015.

Kontaktperson

Annika Fridolf
Annika Fridolf

annika.fridolf@brunswickrealestate.com

+46 73 125 15 05

Regio

Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder med totalt förvaltat kapital om EUR 850 miljoner.

Vi förvaltar Regio på uppdrag av Tredje AP-fonden (AP3).

Kontaktperson

Eric Bergström
Eric Bergström

eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

+46 705 09 75 05

Hemvist

Hemvist är en investeringsplattform med fokus på långsiktigt ägande av hyresrättsfastigheter i Mälardalens tillväxtområden med ett totalt förvaltat kapital om EUR 270 miljoner.

Vi förvaltar detta mandat på uppdrag av en svensk pensionsfond.

Kontaktperson

Emil Haraldsson
Emil Haraldsson

emil.haraldsson@brunswickrealestate.com
+46 73 060 75 18

Kielo

Kielo är ett fastighetsbolag som tillhandahåller moderna och hållbara kontor i växande finska regionstäder och Helsingfors storstadsområde.

Vi förvaltar Kielo på uppdrag av en global kapitalförvaltare.

Kontaktperson

Hanna Rauhala
Hanna Rauhala

hanna.rauhala@brunswickrealestate.com

+358 400 297 312

Copenhagen City

Vårt senaste initiativ i Danmark är The Copenhagen City strategy – en satsning som vi gör i samarbete med en global kapitalförvaltare. 

Fokus för projektet är centralt belägna kontorsfastigheter med stor förbättringspotential.

Kontaktperson

Jes Rovsing
Jes Rovsing

jes.rovsing@brunswickrealestate.com

+45 2679 7600

Övriga kontaktpersoner