Regio utvecklar drygt 1 600 kvm åt Radonova i Uppsala

Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat avtal med Radonova om nyproduktion och förhyrning av
1 634 kvm verksamhetslokaler i Fyrislund, Uppsala kommun. Inflyttning planeras till slutet av 2023.

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder, arbetsplatser, flerbostadshus, och grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan, då en grupp forskare vid Uppsala universitet fick i uppdrag av Sveriges regering att mäta det radioaktiva nedfallet i och utanför Sverige. Radonova har mätt radon i större skala sedan 1989 och är även medlemmar i Svensk Radonförening. Radonova är ett företag inom Lagercrantz Group.

Regio, i samarbete med Reimnor som lokal partner, kommer att utveckla en byggnad om 1 634 kvm för kontor och laboratorium samt produktion av mätutrustning.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Som fastighetsägare av kommersiella lokaler i regionstäder kommer vi i kontakt med många olika verksamheter. Det är alltid lite extra roligt med fastighetsutveckling åt företag med speciell expertis, då det sätter höga krav på både samarbetet och de fysiska lokalerna.”

Regio äger och förvaltar 50 675  kvm i Uppsala tillsammans med Reimnor.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com