Regio hyr ut 1 100 kvm till Byggmax i Umeå

Nyheter, Pressmeddelanden

Stockholm den 25 maj 2023
Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Byggmax avseende en butikslokal inom
Ersboda handelsområde i Umeå. Lokalen omfattar 1 133 kvm för konceptet Byggmax Studio, vilket är Byggmax senaste koncept för prisvärd ytskiktsrenovering inomhus.

Uthyrningen har genomförts i samarbete med Herde Förvaltning, som är Regios lokala förvaltningspartner och specialiserad inom handelsfastigheter. Byggmax planerar för att öppna butiken under våren 2024.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:

”Regio har varit aktiva inom Ersboda handelsområde sedan 2017 och har sedan tidigare bland annat Willys och Jula som hyresgäster. Vi är nu glada över att kunna välkomna Byggmax till området och därmed addera ännu en stark hyresgäst och attraktiv butik till utbudet.”

Janne Kauppinen, affärschef på Byggmax Studio:
“Byggmax Studio är en stor satsning för oss och vi ser verkligen fram emot att ta konceptet till Umeå, som tredje butik i Sverige. Vi tycker att våra kunder förtjänar att handla kakel, golv och färg i en inspirerande miljö och dessutom till marknadens bästa priser.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om cirka 780 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.brunswickrealestate.com