Regio utvecklar drygt 1 600 kvm åt Radonova i Uppsala

News, Press releases

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat avtal med Radonova om nyproduktion och förhyrning av
1 634 kvm verksamhetslokaler i Fyrislund, Uppsala kommun. Inflyttning planeras till slutet av 2023.

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder, arbetsplatser, flerbostadshus, och grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan, då en grupp forskare vid Uppsala universitet fick i uppdrag av Sveriges regering att mäta det radioaktiva nedfallet i och utanför Sverige. Radonova har mätt radon i större skala sedan 1989 och är även medlemmar i Svensk Radonförening. Radonova är ett företag inom Lagercrantz Group.

Regio, i samarbete med Reimnor som lokal partner, kommer att utveckla en byggnad om 1 634 kvm för kontor och laboratorium samt produktion av mätutrustning.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Som fastighetsägare av kommersiella lokaler i regionstäder kommer vi i kontakt med många olika verksamheter. Det är alltid lite extra roligt med fastighetsutveckling åt företag med speciell expertis, då det sätter höga krav på både samarbetet och de fysiska lokalerna.”

Regio äger och förvaltar 50 675  kvm i Uppsala tillsammans med Reimnor.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om cirka ca 800 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

 

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

 

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.brunswickrealestate.com