Regio och IONITY i samarbete för utbyggnad av svenska snabbladdningsnätet

Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat avtal med IONITY om att under 2023 etablera tolv nya laddstationer, med totalt 108 supersnabbladdare, invid Regios handelsplatser från Skellefteå i norr till Karlskrona i söder. Supersnabbladdarna kan leverera upp till 350 kW vilket innebär att ett bilbatteri, beroende på kapacitet, kan laddas till 80 % på endast 15 minuter.

Genom samarbetet mellan Regio och IONITY kommer nätverket av snabbladdare att byggas ut kraftigt, vilket gynnar både långväga resenärer och handelsplatsernas dagliga besökare som vill ladda bilen medan de besöker mataffären. De tolv nya stationerna, som är strategiskt belägna invid motorvägspåfarter, innebär en dubblering av antalet supersnabbladdare i IONITYs laddnätverk i Sverige och redan under detta år ska de flesta av laddstationerna vara på plats.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger: 
”Vi behöver samarbeta mellan olika branscher för att snabba på övergången till ett mer hållbart sätt att leva. Samarbetet med IONITY innebär inte bara en bättre service för våra hyresgäster och kunder, utan det bidrar även till att accelerera utbyggnaden av det svenska nätverket av snabbladdare. Att kunna ladda enkelt, med el från fossilfria och förnybara källor, är en förutsättning för framtida hållbara transporter och hållbart resande.” 

Jan Haugen Ihle, ansvarig för IONITY i norra och västra Europa adderar: 
“Sverige har sett en kraftig tillväxt inom elbilssegmentet där varannan ny bil som registreras drivs med el. Nu behöver vi förbättra infrastrukturen för laddning av dessa bilar. De nya laddstationerna innebär en väsentlig uppgradering av det befintliga laddnätverket längs motorvägarna, vilket kommer att underlätta särskilt mycket vid de tider som det annars kan bildas köer vid laddstationerna. Genom samarbetet med Regio kommer förare att kunna ladda sin elbil under tiden de uträttar ett ärende i köpcentrumet samtidigt som vi förbättrar upplevelsen av elbilsresor på längre sträckor.”

IONITY bildades 2017 som ett joint venture mellan BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG och Volkswagen Group med Audi och Porsche, tillsammans med BlackRocks Global Renewable Power som investerare. I början av 2023 hade IONITY mer än 450 laddstationer med över 2 000 laddare i 24 europeiska länder.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com