Regio hyr ut ca 1 700 kvm åt Green City Farming för vertikalodling av grönsaker

Nyheter, Pressmeddelanden

Stockholm den 6 mars 2023
Fastighets AB Regio (”Regio”) har tillsammans med sin lokala förvaltningspartner Grandab tecknat avtal med Green City Farming AB avseende en lokal om ca 1 700 kvm för odling av bland annat sallad och microgreens. Lokalen kommer att inrymma ett högteknologiskt vertikalt odlingssystem, vilket beräknas nyttja 95 procent mindre vatten och vara 400 gånger mer effektivt än vanlig odlingsmark.

Green City Farming flyttar in i lokalerna, som är belägna i Högsbo utanför Göteborg, under mars 2023.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:

”Det är spännande att kunna hitta helt nya användningsområden för befintliga lokaler och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag tror att den här typen av lokal odling i stadsmiljö kommer att bli en naturlig del av vår framtid och på Regio ser vi fram emot att på nära håll följa Green City Farmings resa.”

Robert Carlsson, VD och grundare, Green City Farming säger:

”Lokal odling i stadsmiljö kommer att bli allt vanligare i framtiden, och vi är stolta över att vara en del av denna utveckling. Genom att våra vertikala odlingar ligger nära stadskärnan kan vi minska behovet av att transportera grönsaker långa avstånd, vilket även minskar vårt koldioxidavtryck. Vi ser fram emot att ha Regio som en nära samarbetspartner och att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans för att skapa en mer hållbar framtid för alla.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om cirka 780 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.brunswickrealestate.com  

Grandab Management AB

Grandab är specialister på att identifiera och förvärva fastigheter och bolag med utvecklingspotential. Genom aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapas långsiktig värdetillväxt. Grandab grundades 2013 och har genomfört flertalet investeringar och utvecklingsprojekt i västra Sverige. www.grandab.com