Kielo

Kielo fokuserar på växande finska regionsstäder och investerar i alla kommersiella fastighetskategorier. Vi förvaltar Kielo på uppdrag av Nyfosa.

Totalt förvaltat kapital
8,5 miljarder kronor
Investeringsfokus
Alla kommersiella fastighetskategorier
Geografiskt fokus
Regionsstäder i Finland

By Brunswick bygger på tre perspektiv, vårt sätt att arbeta samt vår roll som partner och arbetsgivare.

Vi drivs av entreprenörsskap. Tillsammans med våra kapitalpartners bygger vi oberoende investeringsplattformarbaserat på konceptet -”människan och platsen”.

Det är så vi skapar “Meaningful change. Measured impact”.