SINDI: En ny standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen

Stockholm 2024-06-25
Brunswick Real Estate (”Brunswick”), Infostat och Ramboll Management Consulting lanserar idag SINDI, Social Index for Improvement – en digitalt plattform som gör det möjligt för fastighetsbolag att mäta, följa upp och jämföra sitt sociala hållbarhetsarbete. Ambitionen med SINDI är att etablera en standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen.

Brunswick Real Estate (”Brunswick”), Infostat och Ramboll Management Consulting lanserar idag SINDI, Social Index for Improvement – en digitalt plattform som gör det möjligt för fastighetsbolag att mäta, följa upp och jämföra sitt sociala hållbarhetsarbete. Ambitionen med SINDI är att etablera en standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen.

SINDI samlar expertis från Brunswick inom fastighetsinvesteringar och social hållbarhet, Infostats avancerade dataanalyser, samt Rambolls omfattande erfarenhet och kompetens inom rådgivning kopplat till social hållbarhet och effektmätning. Med SINDI kombineras externa och interna datapunkter som skapar en objektiv och verifierbar metod, som kan ligga till grund för såväl utvecklingsarbete som finansiering. Genom att länka sociala hållbarhetsinsatser till finansiella nyckeltal bidrar SINDI både till positiv samhällsnytta och affärsnytta.

”Att mäta och integrera social hållbarhet i affärsstrategin har historiskt visat sig vara en näst intill omöjlig uppgift. Det kräver mod och nytänkande att utmana etablerade sanningar och bana ny väg. Tillsammans med våra medgrundare har vi nu gjort just det”, säger Patrik Andersson, VD för Brunswick och styrelseordförande i SINDI.

SINDI kombinerar träffsäker data och branschkunskap med en lättarbetad plattform som ger svar på var man befinner sig i det sociala hållbarhetsarbetet, säger Mårten Lindberg, medgrundare av Infostat.

”SINDI erbjuder en unik plattform som kan förändra spelplanen för arbetet med social hållbarhet i branschen. Vi är mycket glada över att vara en del av detta och ser fram emot att hjälpa bolag öka och realisera sina ambitioner”, säger Martin Bodensten, Sverigechef Ramboll Management Consulting.

Starka partnerskap en nyckelfaktor för genomförbarhet

SINDI har sedan arbetet påbörjades samarbetat med RISE, ett oberoende statligt forskningsinstitut, för att säkerställa en kvalitetssäkrad och forskningsförankrad process i utvecklingen av SINDI. Samarbetet grundar sig i målsättningen att SINDI ska bli en svensk standard inom mätning av sociala hållbarhet i fastighetsbranschen.

Vidare har SEB och hyresgästundersökningsbolaget AktivBo engagerats som strategiska partners till SINDI. SEB kommer tillhandahålla SINDI rådgivning inom hållbar finansiering, medan AktivBos gedigna kunskap om kundundersökningar förstärker SINDIs förmåga att sätta hyresgästen i centrum.

”Jag har letat efter verktyg som sätter hyresgästen i fokus, vilar i forskning och tvärsektoriellt samarbete, som tydliggör kopplingen mellan samhällsnytta och affärsmässig framgång. I brist på lösningar tog vi saken i egna händer och jag är därför stolt över att vi nu lanserar SINDI”, säger Atusa Rezai, chef för social hållbarhet på Brunswick och styrelseledamot i SINDI.

I samband med lanseringen har Poyan Katebi anslutit som VD för SINDI. Poyan har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och hur de samverkar med fastighetsbranschen, senast i sin roll som VD för samhällsfastighetsbolaget Samfastigheter.

”Det är med stor stolthet jag tar mig an rollen som ledare för detta banbrytande initiativ. Vårt team brinner för att sätta en ny standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen”, säger Poyan Katebi.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Poyan Katebi, VD för SINDI 
+46 73
534 51 87
poyan@socialindexforimprovement.com

Atusa Rezai, styrelseledamot i SINDI 
+46 70 437 82 43

atusa@socialindexforimprovement.com

Seminarium i Almedalen
Varmt välkomna till seminariet ”Social hållbarhet i fastighetsbranschen – kan ett socialt index vara lösningen?” onsdagen den 26 juni kl. 10.15-11.00 på Fastighetshubben, Adelsgatan 25. Mer info här: 10:15 till 11:00 Social hållbarhet i fastighetsbranschen – kan ett socialt index vara en lösning? (almedalsveckan.info)

Om SINDI
SINDI är ett verktyg som mäter, följer upp och förbättrar social hållbarhet i fastighetsbranschen, med siktet att bli en branschstandard. SINDI möjliggör för beslutsfattare att fatta informerade beslut för en positiv samhällsförändring och ett förbättrat fastighetsvärde – vi kallar det för social intelligens. För mer information, vänligen besök: www.socialindexforimprovement.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök: http://www.brunswickrealestate.com