Search results for ''

Visselblåsarfunktion

Brunswicks bolagsstyrning håller hög standard och vi värnar om vår verksamhets och våra medarbetares integritet.

Syftet med vår visselblåsarfunktion är att du med full anonymitet ska kunna anmäla oegentligheter såsom:

  • Olaglig verksamhet
  • Tjänstefel
  • Brott mot Brunswicks grundprinciper
  • Etiska eller moraliska överträdelser

 

Du har en viktig roll att slå larm om du misstänker oegentligheter. Alla anmälningar utreds av en oberoende tredje part för att säkerställa att de hanteras på ett korrekt sätt som skyddar alla inblandade parter.

Så här gör du:

Gör en anmälan

Registrera din anmälan med företagskoden cba364