Regio tecknar 10-åriga avtal för drygt 13 000 kvm med City Gross och Mio

Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat hyresavtal för City Gross och Mio med ytterligare 10 år vardera för butikslokaler i Pål Jungs Hage i Nyköping. I samband med avtalsförlängningen expanderar Mio sin lokalyta med en utbyggnad om cirka 1 000 kvm.

Handelsområdet Pål Jungs Hage omfattar totalt 38 000 kvm handel och service utanför Nyköping. Regio och dess lokala förvaltningspartner P&E Fastigheter har vidareutvecklat området med nya butiker och restauranger sedan förvärvet 2016.

De ny- och omförhandlade avtalen med City Gross och Mio uppgår till sammanlagt 13 200 kvm butikslokaler, varav 1 000 kvm tillskapas genom nybyggnation. Under hösten 2022 kommunicerades att de sista kvarvarande byggrätterna tagits i anspråk för byggnationen av en ny stormarknad om 8 000 kvm åt EKO.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Den fina utvecklingen av Pål Ljungs Hage är resultatet av ett gediget och lyhört samarbete mellan Regio, vår förvaltningspartner P&E, kommunen och det lokala näringslivet. Vi ser det som ett erkännande att väletablerade hyresgäster som City Gross och Mio väljer att förlänga sina avtal och vidareutveckla lokalerna tillsammans med oss.”

Per Edstam, etableringschef City Gross säger:
”Vi ser Nyköping som en viktig ort och gillar utvecklingen i Pål Jungs Hage. Vårt koncept med både stormarknad och färskvaror har en stor potential och vi vill satsa tillsammans med fastighetsbolaget. Vi ser fram emot att erbjuda Nyköpingsborna matglädje i 10 nya år.”

Anders Ohlsson, Mio-handlare säger:
”Vi har verkat på handelsplatsen under åtta år och känner att det är rätt plats för oss att fortsätta vår satsning och bygga ut verksamheten. Området är attraktivt med bra synlighet och tillgänglighet är viktigt för att vara nära våra kunder. Tillsammans med fastighetsbolaget ser vi fram emot att kommande 10 år fortsätta att hjälpa våra kunder i Nyköping att förnya och inspirera sina hem.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com