Pictet och Brunswick säljer danska Lindu Ejendomme, ett fastighetsbolag med lättindustri och lager i Köpenhamn

2024-03-11 Pictet Alternative Advisors ("Pictet") och Brunswick Real Estate ("Brunswick") säljer det gemensamägda fastighetsbolaget Lindu Ejendomme till Blackstone. Portföljen omfattar 14 lättindustri- och lagerfastigheter i Köpenhamn med en total uthyrningsbar area om 84 000 kvadratmeter.

Portföljen består av fastigheter i strategiska lägen, främst sydväst och nordväst om Köpenhamn. Samtliga fastigheter är placerade inom ett avstånd om 25 till 30 minuter från centrala Köpenhamn och ligger nära motorvägar, ringleder och andra större transportleder. Portföljen är för närvarande uthyrd till 93% med en diversifierad hyresgästbas.

Linus Nilsson, Head of Nordics på Pictet Alternative Advisors, säger: "Vi har byggt Lindu-beståndet på mindre än tre år genom noggrant utvalda förvärv av både mindre portföljer och enskilda fastigheter. Under den här tiden har vi kunnat nyttja styrkan i marknaden och arbetat hårt för att förbättra fastigheternas ESG-profil. Vi är glada över att genomföra en framgångsrik försäljning av portföljen till en väletablerad institutionell köpare."

Anthony Romano, Country Head Denmark på Brunswick, säger: "I linje med Brunswicks strategi att identifiera och utveckla hållbara investeringsstrategier visar Lindu Ejendomme på ännu ett gott exempel av värdet av aktiv förvaltning och starkt fokus på ESG. Jag är mycket stolt över vad teamet har uppnått och vi är långsiktiga i vår satsning på Danmark, en marknad som fortsätter att erbjuda spännande möjligheter."

Colliers, Bruun & Hjejle, AKD och PwC Danmark agerade rådgivare åt säljarna. CBRE, Gorrissen Federspiel, Arcadis, Nova Ambiente och PwC agerade rådgivare åt Blackstone.

För mer information, vänligen kontakta:

Brunswick: Anthony Romano, Country Head Denmark, +46 (0)73 059 27 10

Pictet Alternative Advisors: Linus Nilsson, Head of Nordics, +46 (0)70 016 36 67

Om Pictetkoncernen:

Pictetkoncernen är ett partnerskap av ägare-förvaltare, med principer för succession och överföring av ägande som har varit oförändrade sedan grundandet 1805. Koncernen erbjuder endast tjänster inom förmögenhetsförvaltning, tillgångsförvaltning, alternativa investeringar och relaterade tillgångstjänster. Koncernen ägnar sig inte åt investmentbankverksamhet och omfattar inte heller kommersiella lån. Med CHF 633 miljarder (EUR 681 miljarder / USD 752 miljarder / GBP 590 miljarder) i förvaltat kapital den 31 december 2023, är Pictet idag en av de ledande oberoende förvaltarna av förmögenheter och tillgångar i Europa för privata kunder och institutionella investerare. Med huvudkontor i Genève, Schweiz, där bolaget grundades, sysselsätter Pictet idag över 5 400 personer. Gruppen har 30 kontor världen över, i Amsterdam, Barcelona, Basel, Bryssel, Dubai, Frankfurt, Genève, Hongkong, Lausanne, London, Luxemburg, Madrid, Milano, Monaco, Montreal, München, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rom, Shanghai, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona och Zurich.

Om Pictet Alternative Advisors:

Pictet Alternative Advisors (PAA) är en oberoende del av Pictetkoncernen som förvaltar direkta och indirekta investeringar i hedgefonder, private equity och fastighetstillgångar för både privata och institutionella kunder. PAA sysselsätter närmare 200 specialister inom alternativa investeringar och förvaltar 49 miljarder USD, med 27 miljarder USD i private equity, 16 miljarder USD i hedgefonder,
5 miljarder USD i fastighetstillgångar och mindre än 1 miljard USD i privat skuldsättning (per 31 december 2023).

Om Brunswick Real Estate:

Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com