Brunswick Real Estate renodlar investeringsverksamheten - säljer lånefonderna till Niam

Nyheter, Pressmeddelanden

2022-11-22
Brunswick Real Estate (”Brunswick”) har avyttrat utlåningsverksamheten, Brunswick Real Estate Capital, till Niam. Försäljningen är ett led i Brunswicks strategi att fokusera på investeringsverksamheten, vilken idag utgörs av sju fastighetsbolag i Norden.  

Brunswick Real Estate Capital I etablerades 2013 som Nordens första kreditfond med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter. Verksamheten har därefter vuxit till att omfatta tre kreditfonder med ett totalt förvaltat kapital om cirka 25 miljarder kronor.

Försäljningen är en strategisk milstolpe som innebär renodling av Brunswicks verksamhet med fokus på att växa investeringsverksamheten, vilken i dagsläget har sju fastighetsbolag verksamma i Sverige, Finland och Danmark med ett totalt förvaltat kapital om cirka 30 miljarder kronor. 

Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate:
”Brunswick har haft en stark utveckling och tillväxt under de senaste tio åren och jag är glad över att både vår ventures- och utlåningsverksamhet växer vidare i nya sammanhang – jag ser det som ett bevis på att vår affärsmodell att bygga starka fristående bolag fungerar. Nu renodlar vi verksamheten för att fokusera på tillväxt i våra befintliga fastighetsbolag och för att bygga fler nya spännande bolag.”

Med Niam som ägare får utlåningsverksamheten möjlighet att utvecklas vidare som ett eget kompletterande affärsområde i en väletablerad fondförvaltningsverksamhet som idag fokuserar på fastighets- och infrastrukturinvesteringar. Utlåningsverksamheten byter i samband med affären namn till Niam Credit.

Pontus Sundin, vd på Niam Credit (tidigare Brunswick Real Estate Capital):
”Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit under Brunswicks vingar de senaste åren. Från att ha varit pionjärer på marknaden har vi nu tre etablerade lånefonder med välrenommerade investerare. Med vår nya ägarstruktur ser jag och teamet fram emot att växa och utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med både befintliga och nya investerare.”

För mer information:

Patrik Andersson, vd Brunswick Real Estate
t: +46 76 871 00 22
e: patrik.andersson@brunswickrealestate.com
Pontus Sundin, vd Niam Credit  
t: +46 73 089 97 12
e: pontus.sundin@niam.com

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, se www.brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estates fastighetskreditfonder

Brunswick Real Estate Capital Advisory AB (”Brunswick Real Estate Capital”) är en investeringsrådgivare till Brunswick Real Estate Capital I, FCP-SIF och Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF (”Fonderna”), alternativa investeringsfonder med flera sub-fonder under luxemburgsk rätt som erhållit tillstånd från finansinspektionen i Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Crestbrige Management Company S.A. är utsedd till extern AIF-förvaltare till Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF.