Regio

Regio är en långsiktig fastighetsägare och förvaltare med fokus på växande regionstäder. Bolaget grundades 2015 och samägs av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate.

Vårt mål är att utveckla våra fastigheter med ett långsiktigt perspektiv, för att skapa större värden för både ägare, hyresgäster och samhället.

Totalt förvaltat kapital
16 miljarder kronor
Affärsområden
Cityfastigheter, externhandel och verksamhetslokaler
Geografiskt fokus
Växande regionstäder och storstädernas ytterområden i Sverige

By Brunswick bygger på tre perspektiv, vårt sätt att arbeta samt vår roll som partner och arbetsgivare.

Vi drivs av entreprenörsskap. Tillsammans med våra kapitalpartners bygger vi oberoende investeringsplattformarbaserat på konceptet -”människan och platsen”.

Det är så vi skapar “Meaningful change. Measured impact”.