Search results for ''

Regio förvärvar verksamhetslokaler i Storstockholm för 750 miljoner kronor

Investeringar, Nyheter, Press releaser

2020-12-22

Fastighets AB Regio (”Regio”) har gjort sitt första större förvärv inom Storstockholm. Portföljen om 12 fastigheter blir en del av Regios affärsområde med fokus på verksamhetslokaler. I samband med förvärvet etableras ett nytt samarbete med Suburban Properties (”Suburban”) som lokal förvaltningspartner.

Förvärvet omfattar 12 fastigheter med ett femtiotal hyresgäster, vilka framför allt är verksamma inom segmenten partihandel, tillverkning och industri. Portföljen har en total uthyrningsbar area om cirka 46 000 kvm. Fastigheterna är attraktivt belägna i klassiska industriområden inom Storstockholm.

Köpeskillingen uppgår till 750 miljoner kronor. Säljare av portföljen är Sinoma Fastighets AB och Sinoma Stenen 1 AB, vilka ägs av genom ett joint venture med Fastighets AB Balder, Folksam, KPA och Redito.

I samband med förvärvet startas ett nytt LAMP-samarbete (Local Asset Management Partner) med Suburban, som också blir delägare i portföljen. Suburban har gedigen erfarenhet av investeringar och fastighetsutveckling inom segmentet verksamhetslokaler.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Det känns jättekul att göra Regios första riktigt stora förvärv i Stockholmsregionen. Portföljen passar väl in i vår uppdaterade strategi för verksamhetslokaler och utgör en utmärkt plattform för vidare tillväxt i Storstockholm. Vidare vill jag hälsa Suburban varmt välkomna till vårt nätverk av lokala partners. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheterna tillsammans, med en tydlig ambition att växa portföljen genom ytterligare förvärv.”

Erik Barnekow, grundare Suburban Properties säger:
”Vi ser goda möjligheter till värdeskapande genom en aktiv förvaltning med kostnadseffektiviseringar och klimatsmarta lösningar, för att höja standarden på fastigheterna och gå från brunt till grönt. Efterfrågan på lokaler i detta segment kommer enligt vår bedömning att fortsätta öka under överskådlig tid.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se Suburban Properties som grundades 2014 är specialiserade på att förvärva och driva värde i lager-, lättindustri- och hantverksfastigheter i Stockholms län. Värdeskapandet kommer genom aktivtarbete med omförhandlingar, fastighetsutveckling och nyuthyrning. www.suburbanproperties.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com