Search results for ''

Pictet och Brunswick etablerar nordisk investeringsplattform för datacenter och genomför sitt första förvärv i Stockholm

Investeringar, Nyheter, Press releaser

2020-12-15

Pictet Alternative Advisors (”Pictet”) och Brunswick Real Estate (“Brunswick”) inleder ett partnerskap för fastighetsinvesteringar, med fokus på långsiktigt hållbara datacenter i Norden. Det första förvärvet är en fastighet om 63 000 kvm i Stockholm, med Bonnier Fastigheter som säljare.

Pictet och Brunswick kommer att investera i både befintliga datacenter och utvecklingsprojekt på den nordiska marknaden. Genom Brunswicks modell med lokala förvaltningspartners säkerställs ett aktivt värdeskapande på fastighetsnivå, med tydliga förbättringar för miljö och samhälle.

De nordiska länderna har gynnsamma förutsättningar för datacenter, bland annat tack vare tillgång till naturlig nedkylning och hög andel grön energi. Under det senaste årtiondet har över 200 datacenter etablerats av stora internationella aktörer såsom Facebook, Microsoft och Google.

Det första förvärvet, fastigheten Vanda 3 i Akalla, omfattar 63 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på datacenter, tryckeri, lager och kontor. Fastigheten, med hyresgäster i sektorer som har stora energibehov, återvinner värme som genereras och distribuerar till fjärrvärmenätet, vilket reducerar klimatavtrycket avsevärt. Vanda 3 har stora utvecklingsmöjligheter, är attraktivt beläget i Akalla och i takt med genomförandet av infrastruktursatsningar i området kommer det geografiska läget att stärkas ytterligare. Säljare av fastigheten är Bonnier Fastigheter och bankfinansiering tillhandahålls av den tyska banken Helaba.

Patrik Andersson, partner och vd Brunswick Real Estate:
”Vi är oerhört glada över samarbetet med Pictet som innebär en realisering av vår nya förvärvsstrategi inom datacenterrelaterade fastigheter i Norden. Brunswick har ett tydligt fokus på ständig utveckling och förbättring av fastighetsbeståndet med mätbara hållbarhetsmål, vilket stämmer väl överens med Pictets strategi. Vi ser fram emot att identifiera fler förvärvs- och utvecklingsmöjligheter med Pictet i hela Norden.”

Alexander Thams, Head of Nordics Real Estate på Pictet Alternative Advisors:
”Vi är mycket glada över att ha genomfört vår första investering i Norden, som är en strategiskt viktig marknad för oss. Pictet har som målsättning att utöka fastighetsportföljen med ytterligare datacenter och att investera upp till 5 miljarder kronor i regionen. Marknaden för datacenter i Norden har stor potential, tack vare tillgång till naturlig nerkylning och ett stabilt affärsklimat. Vi ser fram emot att samarbeta med ett välrenommerat team som Brunswick, som delar vår ambition om att utveckla miljömässigt hållbara fastigheter.”

Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter:
”Det känns bra att lämna ansvaret till så erfarna aktörer som Brunswick och Pictet. Vanda 3 är en unik fastighet i ett väldigt bra läge och jag är övertygad om att de nya ägarna kommer att förvalta fastigheten väl och fortsätta utvecklingen på ett bra sätt. Bonnier Fastigheter har för närvarande en stor projektportfölj och försäljningen av Vanda 3 frigör resurser till nya spännande projekt som Portalen och Pirhuset i Värtahamnen samt Munin NXT i Uppsala.”

För mer information:

Patrik Andersson, Partner och vd, Brunswick Real Estate
t: +46 76 871 00 22
e: patrik.andersson@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

Om Pictetkoncernen

Pictetkoncernen är ett partnerskap bestående av sju ägare-förvaltare med principer om efterträdare och överföring av ägandet som har varit oförändrade sedan grundadet år 1805. Koncernen erbjuder endast förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning och relaterade kapitaltjänster. Koncernen ägnar sig inte åt investmentbankverksamhet och omfattar inte heller kommersiella lån. Med 624 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning per den 30 september 2020, är Pictet idag en av de ledande Europabaserade oberoende kapital- och tillgångsförvaltarna.

Pictet har sitt säte i Schweiz och grundades där. Idag har Pictet mer än 4 900 anställda och 30 kontor globalt inklusive Stockholm.

Om Pictet Alternative Advisors

Pictet Alternative Advisors är Pictetkoncernens helägda dotterbolag som ansvarar för investeringar i hedgefonder, riskkapital och fastigheter. Sedan 1991 har Pictet Alternative Advisors mer än 100 alternativa investeringsspecialister anställda och förvaltar cirka 31 miljarder dollar. Pictets fastighetsverksamhet har 14 anställda och leds av Zsolt Kohalmi som har bred erfarenhet av fastighetstransaktioner i Norden.