Search results for ''

Sveafastigheter och AP3 startar nytt fastighetsbolag

Okategoriserat

Sveafastigheter och Tredje AP-fonden (”AP3”) går in i ett samarbete och startar ett nytt bolag med fokus på kontors- och handelsfastigheter i växande regionstäder.

Målsättningen är att, genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning, skapa en fastighetsportfölj med hög och stabil avkastning. Bolaget kommer att majoritetsägas av AP3 och förvaltas av Sveafastigheter.

Under sommaren har tre fastighetsförvärv genomförts, med tillträde 1 september. Förvärven omfattar femton kommersiella fastigheter i Eskilstuna, Skövde, Halmstad, Trollhättan och Östersund samt två handelsfastigheter i Karlskrona. Investeringarnas sammanlagda fastighetsvärde uppgår till närmare 700 miljoner kronor.

Johan Tengelin, VD Sveafastigheter:
”Vi ser fram emot att starta upp ett nytt bolag med AP3 som långsiktig investerare. Tanken är att utgå från Sveafastigheters etablerade affärsmodell och i samarbete med AP3 skapa en långsiktigt hållbar fastighetsinvestering. För Sveafastigheters del stämmer samarbetet väl med bolagets breddade strategi att erbjuda attraktiva och tydligt strukturerade investeringsmöjligheter med en annan tidshorisont än för de traditionella fonderna.”

Klas Åkerbäck, AP3 Senior portföljförvaltare:
” Vi ser en stor potential i den är typen av investering eftersom det kompletterar våra befintliga fastighetsinnehav. Med en aktör som Sveafastigheter med sitt lokala nätverk tror jag att samarbetet kan generera en attraktiv riskjusterad avkastning.”

För mer information: Johan Tengelin VD Sveafastigheter +46 8 545 075 14 johan.tengelin@sveafastigheter.se