Search results for ''

Sveafastigheter fyller upp Badkarsfabriken i Gustavsberg

Investeringar, Press releaser

Sveafastigheter Fund II (”Sveafastigheter”) har genomfört en omstrukturering av Badkarsfabriken i Gustavsberg, från industri till skolfastighet. Under de senaste två åren har Sveafastigheter tecknat hyresavtal i fastigheten om 14 000 kvm, varav drygt 10 000 kvm avser nyuthyrningar. 

Gustavsberg i Värmdö kommun genomgår en expansiv utvecklingsfas som bland annat innebär att Gustavsbergs gamla fabriksområde för produktion av sanitetsporslin omvandlas till ett attraktivt bostadsområde i kulturhistorisk miljö, med plats för rekreation och upplevelser. 2 400 nya bostäder planeras inom Gustavsberg, varav 1 500 bostäder inom Porslinskvarteren som det gamla fabriksområdet nu kallas. Det stora antalet nybyggda bostäder medför en ökad efterfrågan på skolor och utbildningsplatser.

– Vi är glada över att aktivt kunna bidra till utvecklingen av området genom att medverka till ett större antal utbildningsplatser. Sveafastigheter har tillsammans med PoE Fastighetspartner arbetat struktuerat med uthyrningen i fastigheten, vilket har visat sig mycket lyckosamt då fastigheten nu är i det närmaste fullt uthyrd, säger Eric Bergström på Sveafastigheter.

I den fastighet som Sveafastigheters äger låg tidigare en fabrik för badkarstillverkning. Fastigheten har genomgått en omstrukturering där byggnaden har anpassats efter de nya verksamheterna. Det kommunala Gustavsbergs gymnasium (G2) och friskolan Värmdö tekniska gymnasium (VTG) innehar tillsammans drygt hälften av fastighetens yta.

– VTG har över 20 års erfarenhet av att utbilda skickliga hantverkare genom skräddarsydda utbildningar. Genom samarbetet med Sveafastigheter kan vi nu även erbjuda våra elever en skräddarsydd utbildningsmiljö i nya fina lokaler i en dynamisk del av Gustavsberg, säger Anne Söderström som är rektor på Värmdö Tekniska Gymnasium.