Regio utser Tolv till förvaltningspartner i Västerås

News, Press releases

Fastighets AB Regio (”Regio”) har slutit avtal med Tolv Asset Management AB (”Tolv”) avseende förvaltning av Regios fastighetsbestånd i Västerås. I avtalet, som träder i kraft den 1 juni 2024, ingår ansvar för uthyrning, fastighetsförvaltning samt fastighets- och projektutveckling.

Regios fastighetsbestånd i Västerås inkluderar fastigheterna i kvarteret Kettil (”Sigma-huset”) och kvarteret Märta, vilka förvärvades av Regio under 2017 respektive 2019. Sammanlagt består de två fastigheterna av drygt 40 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Regio arbetar med lokala samarbetspartners genom en så kallad LAMP-modell, vilket står för Local Asset Management Partners. Tolv tar över förvaltningen av Regios fastigheter i Västerås den 1 juni 2024.

 

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Regios förvaltningsstrategi är att vara nära hyresgästerna genom samarbete med lokala aktörer som kan sin hemstad och förstår hur man bäst möter hyresgästernas behov. Vi ser fram emot att samarbeta med Tolv för att vidareutveckla Regios fastighetsbestånd i Västerås.”

 

Fredrik Mellgren, VD för Tolv Projekt AB säger:

”Det är fantastiskt roligt att ha fått förtroendet att bidra till en fortsatt värdeutveckling för Regios båda fastigheter i centrala Västerås. Vi ser stora möjligheter långsiktigt för de här fastigheterna, med deras centrala läge. Att få ta över både drift- och utveckling på uppdrag av Regio, är ett naturligt steg i vår utveckling. Just detta uppdrag är därför mycket intressant.”

 

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fredrik Mellgren, VD Tolv Projekt AB
t: 072-546 90 25
e: fredrik.mellgren@tolv.se