Regio hyr ut kontor till Almi i Jönköping

News, Press releases

Fastighets AB Regio (”Regio”) välkomnar Almi till nya lokaler inom Regios bestånd i Jönköping. Det femåriga hyresavtalet omfattar ca 600 kvm kontors- och konferenslokaler på Lantmätargränd 5, med inflyttning i januari 2024

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Det är roligt att välkomna en ny hyresgäst till Regios fastighetsbestånd i Jönköping. Tillsammans med vår lokala partner P&E Fastigheter förvaltar vi en portfölj med drygt 70 000 kvm lokaler, vilka omfattar både befintliga cityfastigheter och nyproduktion av kontor inom A6-området.”

Magnus Axelsson, VD Almi Jönköping säger:
”Läget är attraktivt och lättillgängligt. Det är viktigt för oss att vara nära våra kunder och samarbetspartners. Tillsammans med Fastighets AB Regio ser vi fram emot att kommande fem år fortsätta att utveckla vår och våra kunders verksamheter mot hållbar tillväxt.”

Björn Pellnor, kommersiell förvaltare P&E Fastigheter säger:
”Vi är glada över att få välkomna Almi som hyresgäst till nya, trevliga lokaler mitt i centrala Jönköping och ser fram emot ett gott och långsiktigt samarbete.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om cirka 780 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.brunswickrealestate.com