Hemmaplan tecknar hållbarhetslänkat lån med SEB

News, Press releases

2023-01-12
Fastighets AB Hemmaplan (”Hemmaplan”) konkretiserar sitt arbete för en positiv samhällsutveckling i Gottsunda och tecknar ett hållbarhetslänkat lån med SEB.

Gottsunda Centrum, som förvärvades av Hemmaplan 2022, omfattar 29 000 kvadratmeter som inrymmer bland annat handel, vård och samhällsservice, bibliotek, kulturhus och kontor. Tillsammans med människor som bor och är verksamma i området, vill Hemmaplan utveckla Gottsunda Centrum till en levande mötesplats, och därigenom driva en positiv samhällsutveckling långt utanför fastighetsgränsen.

Hemmaplans köp av Gottsunda centrum har finansierats genom ett hållbarhetslänkat banklån hos SEB. Det innebär att räntan på lånet är knuten till sociala och miljömässiga mål, med en rabatt om målen nås och ett påslag om Hemmaplan misslyckas med att nå målen. Målen linjerar med Hemmaplans hållbarhetsstrategi med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, det sistnämnda av särskild vikt i områden präglade av socioekonomiska utmaningar då många av utmaningarna just bottnar i ekonomiska utmaningar.

Hemmaplan har därför som målsättning att 100 unika individer varje år ska få meningsfull sysselsättning genom centrumet, något som är möjligt som kommersiell fastighetsägare med lokaler för handel och service, i samverkan med hyresgästerna i Gottsunda Centrum.

Det andra sociala målet är att öka tryggheten i och kring centrumet. Det mäts genom en årlig trygghetsmätning av en oberoende, extern part. Den senaste mätningen visar att 70.9 % procent av hyresgästerna och besökarna känner sig trygga i centrumet. Målet är att 90 % av besökare och hyresgäster ska känna sig trygga.

Det miljömässiga målet handlar om att minska energiförbrukningen (kWh/kvm) och bidrar till bolagets långsiktiga mål att minska förbrukningen med 50 % fram till 2030.

Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan:

”För oss har det varit en självklarhet att koppla vår finansiering till våra hållbarhetsmål, och vi är glada att få förtroendet av SEB att genomföra detta tillsammans. Genom att offentliggöra och rapportera våra mål med utvecklingen av Gottsunda Centrum, och i förlängningen hela området, kan vi påvisa att en positiv samhällsutveckling också är en ekonomiskt hållbar affär. Det ställer högre krav på oss att lyckas, och vi hoppas att det också kan inspirera andra fastighetsägare att arbeta långsiktigt med samhällsutveckling i sin förvaltning."

Mikael Franzén, Head of Real Estate Coverage Sweden, SEB

”Att hjälpa bolag som Hemmaplan att kommunicera det finansiella värdet av deras hållbarhetsstrategi genom hållbar finans ligger väl i linje med SEBs strategi. Hemmaplan har en ambitiös och genomarbetad plan där långsiktiga ägare vill bidra till en positiv samhällsutveckling.”

För mer information:

Cecilia Safaee, vd Hemmaplan
t: +46 72 727 25 80
e: cecilia.safaee@hemmaplan.com

Om Hemmaplan

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar. Målet är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, för att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma.

Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate. Läs mer på www.dinhemmaplan.se.