Hemmaplan satsar på utveckling av Gottsunda Centrum

Fastighets AB Hemmaplan (”Hemmaplan”) förvärvar Gottsunda Centrum i Uppsala från Uppsala Stadshus AB. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 515 miljoner kronor.  Parterna har i samband med transaktionen ingått samverkansavtal med syftet att gemensamt fortsätta utveckla Gottsunda i nära samverkan med Uppsala kommun. Hemmaplans ambition är bland annat att skapa fler mötesplatser, satsa på lokala entreprenörer och erbjuda ett bredare mat- och restaurangutbud för ett mer levande centrum. 

Gottsunda Centrum byggdes 1974 och mellan 2009 och 2020 gjordes omfattande om- och tillbyggnader, idag omfattar lokalerna 29 000 kvadratmeter. De 70 hyresgästerna inkluderar, bland annat butiker, restauranger, bibliotek, vårdcentral, tandläkare med mera.

Hemmaplan som lanserades av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate i juli 2021 investerar i och utvecklar centrumfastigheter i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar för att därigenom driva positiv samhällsutveckling. Bolaget äger i dag Rosengård Centrum tillsammans med Fastighets AB Trianon.

Formellt beslut om Hemmaplans förvärv av Gottsunda Centrum sker den 11 maj 2022, vid kommunstyrelsens godkännande. Tillträde sker den 1 juli.

Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan:
” Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Gottsunda genom Gottsunda Centrum, tillsammans med Uppsala kommun, andra lokala aktörer och framförallt människor som bor och är verksamma i området. Vi vill utgöra en samverkande kraft för att stärka Gottsundas utveckling, för att centrumet ska bli en central mötesplats med mat, idrott och kultur i fokus, och där vi kan skapa momentum för lokala entreprenörer att växa.”

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun:

” För mig har det aldrig varit självklart att sälja Gottsunda centrum. Men vi har nu hittat en köpare som är beredd att ta ansvar för Gottsundas utveckling på ett sätt som både är trovärdigt och ligger i linje med våra högt ställda krav. Arbetet med att göra Gottsunda till hjärtat i södra Uppsala kan nu fortsätta med full kraft. Tillsammans med Hemmaplan ska vi fortsätta investera i Gottsunda”

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun:

”Det känns tryggt att fortsätta utveckla Gottsunda centrum i linje med handlingsplanen och planprogrammet för Gottsunda ihop med en kompetent och långsiktig fastighetsägare. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet.”

För mer information:

Cecilia Safaee, vd Hemmaplan
t: +46 72 727 25 80
e: cecilia.safaee@hemmaplan.com

Om Hemmaplan

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar. Ambitionen är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, med målsättning att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate, och äger idag 50% av Rosengård Centrum. Läs mer på www.dinhemmaplan.se

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, se www.brunswickrealestate.com