Efter klottret – nu välkomnar Hemmaplan butikskedjan Normal till Gottsunda Centrum

News, Press releases

2023-03-09

Fastighets AB Hemmaplan påbörjar utvecklingen av Gottsunda Centrum och välkomnar Normal som första nya butik – besökarnas mest önskade hyresgäst.

Hemmaplan tillträdde som fastighetsägare av Gottsunda Centrum i slutet av 2022. Tillsammans med människor som bor och är verksamma i området, vill Hemmaplan utveckla Gottsunda Centrum till en levande mötesplats, och därigenom driva en positiv samhällsutveckling långt utanför fastighetsgränsen.

Som ny fastighetsägare har Hemmaplan prioriterat att lyssna in sina hyresgäster och besökare, för att förstå hur de vill utveckla Gottsunda. I anslutning till tillträdet, genomförde Hemmaplan en hyresgäst- och besöksundersökning. Utöver det har mycket tid spenderats runt om i centrum i samtal med hyresgäster och besökare. I samband med tillträdet sattes också en ”klottervägg” upp, där Hemmaplan frågade besökare vad de saknade i centrum. Besökare fick möjlighet att skriva upp sina förslag på det stora pappersarket på väggen, och varje dag fylldes klotterväggen på. Detta aggregerades till en lista över vilka hyresgäster besökare helst vill ha i Gottsunda Centrum. Topplistan validerades sedan i den statistiskt säkerställda besöksundersökningen.

Utifrån detta har Hemmaplan utvecklat en uthyrningsstrategi, för att förverkliga det Gottsunda Centrum som hyresgäster och besökare beskrivit att de vill se, i linje med Hemmaplans övergripande strategi för att driva positiv samhällsutveckling.

Butikskedjan Normal var besökarnas mest önskade hyresgäst, och blir Gottsunda Centrums första permanenta butiksöppning sedan Hemmaplan tillträdde i slutet av 2022. Sedan tillträdet har flertalet pop-up butiker gästat Gottsunda Centrum mellan andra evenemang som konstutställningar och mässor som Hemmaplan arrangerat tillsammans med lokala aktörer i den tidigare vakanta lokalen. Nu flyttar Normal in i butikslokalerna om 587 kvm med ett hyresavtal tecknat på sju år, vilket också blir butikskedjans första etablering i Uppsala söder om stadskärnan.

”Vi vill utveckla Gottsunda tillsammans med och för människor som bor och är verksamma här. Därför började vi vår resa i Gottsunda med att prata med våra hyresgäster och besökare, och bjuda in dem till att utveckla centrumet tillsammans med oss. Genom samtal, vår klottervägg och vår hyresgäst- och besöksundersökning har vi fått fram en topplista med butiker, service och annat som våra besökare drömmer om i Gottsunda. Högst upp på den listan fanns Normal, och det känns fantastiskt roligt att redan nu kunna ge våra besökare det” säger Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan.

”Vi ser jättemycket fram emot att öppna en ny butik i Gottsunda Centrum. Vi hoppas att Uppsalaborna ska ta Normal till sitt hjärta ännu mer” säger Jan Nyberg, vd på Normal.

För mer information, kontakta gärna:
 

Cecilia Safaee, vd Hemmaplan
t: +46 72 727 25 80
e: cecilia.safaee@hemmaplan.com

Jan Nyberg, vd Normal
t: +46 70 689 37 60
e:  jany@normal.se

 

Om Hemmaplan

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar. Målet är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, för att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma.

Hemmaplan äger Gottsunda Centrum i Uppsala som omfattar 29 000 kvadratmeter och inrymmer bland annat handel, vård och samhällsservice, bibliotek, kulturhus och kontor. Tillsammans med Fastighets AB Trianon äger Hemmaplan sedan 2021 även Rosengård Centrum i Malmö. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate. Läs mer på www.dinhemmaplan.se.