Brunswick Real Estates Fersen avyttrar hotell och byggrätter i Stockholm för 188 miljoner kr till Botrygg

Brunswick Real Estates investeringsbolag Fersen har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Fotsacken 1 till Botrygg.  Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 188 miljoner kronor

Fastigheten, som huvudsakligen inhyser hotellverksamhet under varumärket Good Morning+, är belägen i Västertorp i södra Stockholm. Den totala ytan är cirka 8 600 kvadratmeter, omfattande 206 rum, gym och restaurang. Ligula Hospitality Group är hyresgäst och operatör. En nyligen antagen detaljplan medger utveckling av ett nytt bostadshus med 158 lägenheter samt en påbyggnad av hotellbyggnaden i två plan. Detaljplanen tillåter även en konvertering från hotellverksamhet till bostäder.

Annika Fridolf, Fund Manager Fersen och Partner på Brunswick Real Estate kommenterar:

”Vi är mycket nöjda med den utveckling som vi tillsammans med Ligula och vår partner Grandab har genomfört i Fotsacken 1 och som bland annat tillfört värde genom att driva detaljplanearbete vilket resulterat i byggrätter. Det ska bli intressant att följa Botryggs utveckling av bostäderna i detta snabbväxande område.”

”Vi ser fram emot att utveckla projektet och vara med och bidra till att det byggs fler prisvärda hyresrätter i Stockholm”, säger Adam Cocozza VD Botrygg.

Cushman & Wakefield samt Kilpatrick Townsend & Stockton har agerat rådgivare åt Brunswick Real Estate.

För mer information:

Annika Fridolf, Fund Manager Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
m: +46 73 125 15 05
e: annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Läs mer på: www.brunswickrealestate.com