Search results for ''

Regio utvecklar ytterligare lokaler om drygt 1 700 kvm åt MLT i Uppsala

Investeringar, Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) och Reimnor har tecknat avtal med Mellansvenska Logistiktransporter AB (”MLT”) avseende utveckling av en ny verksamhetsbyggnad om drygt 1 700 kvm inom Östra Fyrislund i Uppsala. Den nya byggnaden ligger i direkt anslutning till MLT:s huvudkontor som stod klart i början av året.

Östra Fyrislund är ett utvecklingsområde för verksamhetslokaler, endast 7-8 minuter från centrala Uppsala. I april 2020 förvärvade Regio ett flertal fastigheter inom området och initierade ett samarbete med Reimnor som delägare och lokal partner. Under 2020 utvecklades ett nytt huvudkontor om 2 300 kvm åt MLT, vilket togs i bruk i början av 2021.

Nu kompletteras förhyrningen med nyproduktion av en anpassad lager-/logistikbyggnad om 1 700 kvm, vilken kommer att förbindas med övriga lokaler genom ett skärmtak. Byggnaden uppförs med sedumtak och med materialval i enlighet med SundaHus.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Östra Fyrislund är ett eftertraktat område och vi har haft flera företag som visat intresse för att nyetablera sig på fastigheten. Det känns dock extra roligt att kunna vidareutveckla fastigheten med lokaler åt MLT och därmed ytterligare stärka ett gott samarbete med en uppskattad hyresgäst.”

Daniel Åberg, VD MLT säger:
”Det strategiska läget intill Uppsalas södra infart från E4 har givit oss en ordentlig skjuts i efterfrågan och därmed behovet att vidareutveckla vår affär. Att utveckla partnerskapet med Regio känns tryggt och hållbart och gör att vi kan fokusera på kärnaffären.”

Regios totala förvaltningsvolym i Uppsala uppgår till cirka 50 000 kvm uthyrningsbar area. Reimnor ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av fastigheterna inom Östra Fyrislund.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com