Search results for ''

Hemmaplan lanseras och går samman med Trianon för utveckling i Rosengård Centrum

Investeringar, Nyheter, Press releaser

2021-07-05

Brunswick Real Estate (“Brunswick”) och Bonnier Fastigheter formar det samägda bolaget Fastighets AB Hemmaplan (”Hemmaplan”). Hemmaplan har utarbetat en tydlig strategi med långsiktigt och aktivt ägarskap genom en hållbar, lokalt förankrad fastighetsförvaltning och samverkan med kommun, akademi och civilsamhället.

Bolagets första förvärv är ett joint venture med Fastighets AB Trianon (”Trianon”) där Hemmaplan förvärvar 50% av Rosengård Centrum. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 560 miljoner kronor. Ambitionen är att tillsammans med Trianon vidareutveckla befintliga och nya satsningar som det nya biblioteket och byggrätter i direktanslutning till Rosengård Centrum. Utöver detta ska Hemmaplan och Trianon fortsätta den satsning som påbörjats med proaktiva sociala aktiviteter som bland annat främjar trygghet, sysselsättning, hälsa och barns uppväxtvillkor i Rosengård.

Hemmaplan, med Bonnier Fastigheter som majoritetsägare och Brunswick som delägare och operativt ansvarigt för bolaget, har ambitionen att bli Sveriges ledande fastighetsägare inom meningsfull och mätbar social förbättring för såväl hyresgäster som fastigheternas besökare. Bolaget har för avsikt att investera i och utveckla centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder, i storstadsområden. Hemmaplans proaktiva förvaltningsmodell utgår från lokala förutsättningar, lokal närvaro, lyhördhet och ett tydligt samarbete med offentlig sektor, näringsliv, andra fastighetsägare, akademi och civilsamhället.

Som en del av etablerandet av Hemmaplan har Ulf Jonsson, grundare av den välmeriterade byggentreprenören Zengun AB, utsetts till styrelseordförande i bolaget. Vidare har Brunswick rekryterat Atusa Rezai, tidigare processledare för Folkets Husby, som ansvarig för social hållbarhet.

Patrik Andersson, vd på Brunswick:
”Hemmaplan skapar en ny inriktning för närcentrum och kringliggande fastigheter med lokal förankring och ett tydligt ansvarstagande för att bidra till meningsfull och mätbar förbättring. Rosengård Centrum och samarbetet med Trianon är det perfekta startskottet, i synnerhet tack vare Trianons erfarenhet och kompetens inom social hållbarhet.”

Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter:
”Bonnier Fastigheters verksamhet utgår ifrån människans samspel med staden, kvarteret och rummet med en stark kärna i vår långa historia som utvecklare och förvaltare av hållbara fastigheter. Vi har en stark ambition att växa och vill som samhällsutvecklare skapa rum för ett demokratiskt, tryggt och öppet samhälle genom att planera, utveckla och förvalta attraktiva miljöer för människor att verka och leva i. Hemmaplan är ett intressant och viktigt komplement till vår nuvarande verksamhet.”

Olof Andersson, vd på Trianon:
”Vi ser det som väldigt värdeskapande att fler aktörer vill vara med och utveckla Rosengård Centrum, som nu nått nivån att det attraherar investeringar på egna meriter. Det nya samarbetet möjliggör att vi kan vidareutveckla Rosengård Centrum med ny samhällsservice och nya bostäder och samtidigt öka den sociala hållbarheten i området.”

Hemmaplan har för närvarande flera pågående dialoger avseende ytterligare förvärv och välkomnar inspel från fastighetsägare, kommuner och övriga samarbetspartners.

 

För mer information:
Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate
t:
+46 76 871 00 22
e:
patrik.andersson@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Läs mer på: www.brunswickrealestate.com