Search results for ''

Kielo förvärvas av Castellum för cirka 6,5 miljarder kronor

Investeringar, Nyheter, Press releaser

2021-07-03

Castellum förvärvar fastighetsbolaget Kielo, grundat och förvaltat av Brunswick Real Estate (”Brunswick”), för cirka 6,5 miljarder kronor. Kielo lanserades i oktober 2017 tillsammans med Blackstone Tactical Opportunities med syftet att bygga ett modernt fastighetsbolag med fokus på hållbara och högkvalitativa kontor i Finland.

Kielo har idag 22 högkvalitativa fastigheter, varav 70 % har en hållbarhetscertifiering. Portföljen har en total uthyrningsbar area om cirka 237 000 kvm i Finlands tillväxt- och universitetsstäder, så som Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Under Brunswicks förvaltning har Kielo färdigställt sex, och initierat ytterligare två, energieffektiviseringsprojekt med en total årlig besparing av 7 500 ton CO2. Kielo har även utvecklat attraktiva koncept för flexibla kontor med ett modernt serviceerbjudande av tillhörande kontorstjänster.

Totalt bedöms utvecklingsprojekt och energibesparingar ha bidragit till en värdeökning om cirka
1,5 miljarder kronor.

Patrik Andersson, vd på Brunswick:
”Kielo har varit en fantastisk resa för Brunswick tillsammans med Blackstone. Jag är mycket stolt över de fantastiska energibesparingsprojekt som vi har genomfört och den höga kvalitet som portföljen nu håller.”

CBRE, Avance Attorneys och PwC har varit säljarnas rådgivare i samband med transaktionen.

 

För mer information:
Patrik Andersson, vd Brunswick Real Estate
m:
+46 76 871 00 22
e:
patrik.andersson@brunswickrealestate.com

 

Om Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Läs mer på: www.brunswickrealestate.com