Search results for ''

Brunswick Real Estate lanserar sin tredje kreditfond med investeraråtaganden om 12 miljarder kronor

Lånefinansiering, Press releaser

1 September 2020

Brunswick Real Estate (”Brunswick”) lanserar sin tredje fastighetskreditfond Brunswick Real Estate Capital III (BREC III) och har säkrat åtaganden från investerare om 12 miljarder kronor. Investerarna utgörs av några av Nordens största institutionella investerare, vilka även investerat i Brunswicks tidigare fonder. Den nya fonden kommer att inrikta sig mot kommersiella fastigheter med tydliga hållbarhetsmål.

2013 etablerade Brunswick Nordens första fond med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter. Den tredje fastighetskreditfonden kommer, liksom tidigare fonder, vara en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering av kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. Genom en stark institutionell kapitalbas, med investerare såsom Folksam och KLP, kommer fonden att kunna erbjuda fastighetslån med löptider på upp till tio år. En formell första stängning av fonden förväntas under hösten.

­Pontus Sundin, VD Brunswick Real Estate Capital:
”Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från våra investerare, speciellt med tanke på rådande omständigheter på marknaden till följd av Covid-19. Vår affärsmodell med säker och långsiktig finansiering blir allt viktigare för fastighetsbranschen, som ett alternativ till traditionella banklån och obligationer med kortare löptider.”

Redan i den andra fonden kunde Brunswick erbjuda certifierade gröna lån. Den tredje fonden kommer att ha ett ännu tydligare uttalat fokus på hållbara fastighetsinvesteringar.

­Pontus Sundin fortsätter:
”Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till en mätbart positiv förändring. Förutom de gröna frågorna såsom minskade koldioxidutsläpp och smartare energianvändning vill vi också säkerställa att varje investering leder till förbättringar inom sociala hållbarhetsaspekter.”

Ylva Wessén, VD och koncernchef Folksamgruppen:
”Den här historiskt stora investeringen är ett utmärkt exempel på hur vi kan komplettera våra placeringar i räntebärande tillgångar, aktier och fastigheter. Det här är ett område med god tillväxt och investeringen ger oss en attraktiv avkastning till låg risk.”

Michael Kjeller, vice VD och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet:
”Investeringen är ett led i vår ambition att ge våra kunder så god riskjusterad avkastning som möjligt. BREC III är en väl etablerad fond som lämnar säkerställda lån för fastighetsfinansiering. De har också bra ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och arbetar löpande med att höja nivån. Exempelvis har ett ramverk för gröna lån tagits fram.”

Aage Schanning Executive Vice President och Finansdirektör på KLP:
“Som Norges största pensionsfond med stort fokus på miljö och ansvarsfulla investeringar, så är vi från KLPs sida mycket positiva till Brunswick Real Estate Capitals tredje kreditfond och dess gröna ramverk. Vi välkomnar i synnerhet initiativet med incitament för att driva miljömässiga förbättringsåtgärder i befintliga byggnader. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Brunswick och är förväntansfulla över att följa den gröna resan mot framtiden.”

 

För mer information:
Pontus Sundin
t. +46 73 089 97 12
e: pontus.sundin@brunswickrealestate.com

 

Om Brunswick Real Estates fastighetskreditfonder
Brunswick Real Estates fastighetskreditfonder erbjuder finansiering av framförallt kommersiella fastigheter, med löptider på upp till tio år. Fond I, som stängdes 2013, och var Nordens första fond på marknaden med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Sverige. Den andra fonden stängdes i juni 2018 och AUM uppgick därmed till 10 miljarder SEK. Under 2018 och 2019 gav Brunswick Real Estate ut närmare 5,9 miljarder kronor i lån.

 

Brunswick Real Estate Capital är en investeringsrådgivare till Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF (”Fonden” eller ”Brunswick Real Estate Capital III”), en alternativ investeringsfond med flera sub-fonder under luxemburgsk rätt som erhållit tillstånd från finansinspektionen i Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Crestbrige Management Company S.A. är utsedd till extern AIF-förvaltare till Fonden.

 

Om Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Bolaget har upprepade gånger utsetts till bäst i klassen inom sina områden av Preqin och Euromoney. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com