Search results for ''

Regio gör flera större uthyrningar i Uppsala

Investeringar, Press releaser

Stockholm, 2 juli 2018

Fastighets AB Regio (”Regio”) har nytecknat tre hyresavtal om totalt 11 250 kvm, fördelat på två fastigheter i Uppsala.

Yrkesplugget har tecknat ett 15-årigt avtal avseende lokaler för yrkesinriktad gymnasieutbildning i området Fyrislund i Uppsala med tillträde under sommaren 2018. I samma fastighet har Sallén Elektriska AB tecknat ett 12-årigt avtal avseende kontor och lager. Lokalerna tillträds i december 2018.

Ända sedan vi startade Sallén Elektriska år 1950 så har vi ständigt arbetat med att utveckla vårt erbjudande med fokus på långsiktighet, kvalitet och trygghet. Därför känns det bra att vi har säkrat våra lokaler på lång sikt, med en fastighetsägare som svarar upp för samma värderingar” säger Christopher Sallén, VD för Sallén Elektriska AB.

I området Bolandsplan i Boländerna har Uppsala Stadsmission nyligen tillträtt lokaler för sina verksamheter Gåvomottagningen och Hantverksslussen.

”Vår ambition är att alltid tänka utifrån ett hållbarhetsperspektiv och se hur vi kan förbättra de fastigheter som finns inom vårt bestånd. Uthyrningen till Uppsala Stadsmission är ett exempel på hur vi som fastighetsägare kan bidra till social hållbarhet genom nära samarbete med hyresgästerna. Stadsmissionen ger stöd till socialt utsatta människor i samhället och erfarenheten visar att närområdet blir tryggare när den här typen av verksamhet tillkommer i stadsbilden” säger Eric Bergström, VD för Regio.

Uthyrningar och hyresgästanpassningar har genomförts av Regios partner REAL Value Management, i samarbete med Thule Fastighetsutveckling.

För mer information vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Regio Fastighets AB samt Partner Brunswick Real Estate
t: t: +46 705 09 75 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio (Regio) äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Läs mer om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare på www.ap3.se Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. www.brunswickrealestate.com

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. www.brunswickrealestate.com