Search results for ''

Brunswick Real Estate stänger sin andra fastighetskreditfond på 6,6 miljarder kronor – den i särklass största i Norden

Lånefinansiering, Press releaser

Stockholm, 26 juni 2018

Brunswick Real Estate har framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har därmed sammantaget över 8,5 miljarder kronor i förvaltat kapital. Bland investerarna finns några av Nordens största institutioner.

Brunswick Real Estate Capital, kreditverksamheten inom Brunswick Real Estate har framgångsrikt stängt sin andra seniorkreditfond med kapitalutfästelser på över 6,6 miljarder kronor. Den är därmed den överlägset största nordiska fonden med inriktning på fastighetskrediter. Investerare är nordiska institutionella investerare, bland annat befintliga investerare i form av Norges största livförsäkringsbolag, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), samt svenska Folksamgruppen och PRI Pensionsgaranti.

Louise Richnau, partner och vd för Brunswick Real Estate Capital, säger: ”Vi är mycket nöjda med det starka förtroendet från våra investerare. Trots den stora efterfrågan på nordiska fastigheter och att Sverige konsekvent är en av de mest likvida fastighetsmarknaderna i Europa har tillgången till finansiering för låntagare historiskt varit mycket volatil. Fastigheter är ett tillgångsslag med lång investeringshorisont som kräver långsiktigt kapital, såväl avseende eget kapital som på skuldsidan, något obelånat institutionellt kapital kan erbjuda.”

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksam, säger: ”Att investera i säkerställda krediter är ett bra alternativ till vår ränteportfölj, särskilt i det rådande marknadsklimatet med låg ränta och hög osäkerhet. Som ett pensionsbolag med ett mycket långsiktigt perspektiv är den riskavvägda avkastningen attraktiv och genom Brunswick Real Estate får vi exponering mot en attraktiv portfölj krediter samt fastighetskompetens.”

Brunswick Real Estate Capital bröt ny mark 2013 genom att stänga den första fonden med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden. Brunswick Real Estate Capital II är en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering till fastigheter i Sverige, främst i storleken 400 till 1 000 miljoner kronor per lån med löptider på upp till tio år.