Search results for ''

Regio fortsätter att växa genom ytterligare förvärv

Investeringar, Nyheter, Pressmeddelanden

STOCKHOLM, 19 april 2018 

Fastighets AB Regio (”Regio”) har under 2018 genom tre enskilda affärer förvärvat tre kontors- och handelsfastigheter med en uthyrbar area om totalt ca 35 000 kvm. Två av fastigheterna är belägna i Göteborgs ytterområden och den tredje i handelsområdet Överby i Trollhättan

Regio har under perioden januari till april 2018 genomfört förvärv av tre fastigheter med en total uthyrbar area om ca 35 000 kvm kontor och handel. Till följd av förvärven passerar Regios portfölj ett fastighetsvärde om 5 miljarder kronor, vilket är fördelat på ett femtiotal fastigheter om totalt ca 304 000 kvm.

Regio fortsätter arbetet med att bygga en attraktiv kontorsportfölj i starka mikrolägen i Göteborgsregionen och stärker genom två av förvärven sin närvaro i regionen. Från Platzer Fastigheter har bolaget förvärvat en kontorsfastighet om ca 13 800 kvm i Långedrag, knappt sju kilometer utanför centrala Göteborg. Regio har även förvärvat en kontors- och lagerfastighet belägen om ca 5 800 kvm i företagsområdet Högsbo-Sisjön, vilket är ett av kommunens prioriterade områden för stadsutveckling.

Det tredje förvärvet omfattar en utvecklingsfastighet belägen i Överby handelsplats i Trollhättan. Överby är ett område med en tydlig tillväxtplan, vilket passar Regios strategi. Säljarna PEAB och P&E Fastighetspartner svarar tillsammans för färdigställandet av projektet. Den färdigutvecklade fastigheten kommer att omfatta ca 15 200 kvm och är fullt uthyrd till bland andra Citygross, Elgiganten och ÖoB. Inflyttning för hyresgästerna bedöms kunna ske i slutet av oktober 2018.

Fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheterna kommer att ske i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner). Grandab har fått uppdraget att hantera fastigheterna i Göteborg och P&E Fastighetspartner fortsätter att förvaltafastigheten i Överby.

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio säger:
”Sedan starten 2015 har Regio framgångsrikt byggt upp en väldiversifierad portfölj av kontors- och handelsfastigheter i några av Sveriges starkaste regionstäder. Genom vår tydligt etablerade förvärvs- och förvaltningsstrategi har vi lyckats leverera en god avkastning till vår huvudägare Tredje AP-fonden. Samtliga förvärv går väl i linje med vår affärsidé både när det gäller fastigheternas läge och hyresprofil.”

För mer information vänligen kontakta: Eric Bergström, Partner Brunswick Real Estate Investment Management  t: +46 8 545 075 05 e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com 

Fastighets AB Regio har under 2018 genomtre enskilda affärer förvärvat tre kontors- och handelsfastigheter med en uthyrbar area om totalt ca 35 000 kvm. Två av fastigheterna är belägna i Göteborgs ytterområden och den tredje i handelsområdet Överby i Trollhättan. Fastighets AB Regio har under 2018 genomtre enskilda affärer förvärvat tre kontors- och handelsfastigheter med en uthyrbar area om totalt ca 35 000 kvm. Två av fastigheterna är belägna i Göteborgs ytterområden och den tredje i handelsområdet Överby i Trollhättan.