Search results for ''

Kielo genomför sitt andra förvärv i Finland

Investeringar, Press releaser

Helsingfors den 21 november 2017

Fastighetsbolaget Kielo, som förvaltas av Brunswick Real Estate, har förvärvat nio kontorsfastigheter i Jyväskylä i Finland.

Det nybildade fastighetsbolaget Kielo har gjort sin andra finländska investering genom förvärvet av en kontorsportfölj från fastighetsbolaget Technopolis, noterat på Helsingforsbörsen.

Fastigheterna ligger i centrala Jyväskylä och omfattar cirka 49 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler. Förvärvet omfattar även Technopolis existerande ledning och bemanning i Jyväskylä, som kommer att bli en del av Kielo-organisationen. Transaktionen väntas bli slutförd före årsskiftet.

Erik Widmark, Partner på Brunswick Real Estate säger:
”Denna portfölj passar perfekt inom Kielos investeringsstrategi. Jyväskylä är en stark och växande marknad och dessa kontorsfastigheter utgör en del av stadens främsta och mest högkvalitativa kontorsstock.

Kielo kommer att fortsätta med det väletablerade servicekonceptet som Technopolis har utvecklat. Vi är glada över att som en del av affären kommer det nuvarande lokala Technopolis Jyväskylä-teamet att bli en del av vår Kielo-organisation.

Vi ser fram emot att hitta fler spännande möjligheter på den finländska marknaden och fortsätta att bygga Kielos verksamhet.”

Kielos investeringsstrategi är att fokusera på högkvalitativa tillgångar i växande finländska regionstäder. Kielo grundades i oktober 2017 och förvärvet i Jyväskylä är bolagets andra finländska förvärv. Syftet är att skapa en attraktiv fastighetsportfölj som ger hög och stabil avkastning med stor tillväxtpotential genom aktiv lokal fastighetsförvaltning.