Search results for ''

Regio utvecklar nya lokaler åt Apoteket i Uppsala

Investments, News, Press Release

2021-09-02

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Apoteket AB (”Apoteket”) avseende ca 2 000 kvm i Östra Fyrislund. De nya lokalerna har utvecklats i samarbete med hyresgästen och Regios lokala partner i Uppsala, Reimnor Förvaltning AB (”Reimnor”). Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förväntas vara klar för inflyttning under hösten 2022.

Regio har i stark konkurrens vunnit det prestigefyllda uppdraget att utveckla nya lokaler åt Apoteket. Den nya byggnaden omfattar ca 2 000 kvm med kontor, lager och produktionsytor. Efter ett anbudsförfarande har Fastec Sverige AB kontrakterats som totalentreprenör för byggnaden.

Fastigheten Söderhällby 1:10, som har ett strategiskt läge vid Uppsalas södra infart och nära huvudgatan i Östra Fyrislund, förvärvades av Regio under 2020. Efter uppförande av Apotekets lokaler återstår byggrätter som möjliggör ytterligare utveckling av området.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Vi är väldigt glada över möjligheten att utveckla och bygga nya lokaler åt Apoteket i Uppsala. Det är en långsiktig och stabil hyresgäst med ett högt hållbarhetstänk, vilket går helt i linje med Regios strategi. Uthyrningen bygger på ett gott samarbete mellan vår partner Reimnor, Apoteket och Uppsala kommun, vilket återigen bevisar styrkan i Regios LAMP-modell med lokala partners.”

Johan Frödin, Chef Affärsområde Vård Apoteket säger:
”Vi fick redan från början stort förtroende för Reimnor och Regio och deras lösning möter på ett mycket bra sätt upp våra behov. Efter 20 år i nuvarande lokal är vi i behov av nya funktionsanpassade lokaler som möjliggör utveckling av vår verksamhet för framtiden.”

Mats Eriksson, Näringslivsutvecklare Uppsala kommun säger:
“Uppsala kommun har under lång tid byggt goda kontakter med fastighetsutvecklare, just för att kunna underlätta för företag som söker etableringar. Denna etablering är ett bra exempel på det, där Reimnor och Regio har tagit ett engagerande ansvar för att landa en stor och viktig aktör som Apoteket till Uppsala. Vi är också glada att Apoteket ser fördelarna med Uppsalas life science-kluster, kompetens och bra infrastruktur.”

Regio äger i dagsläget fastigheter med en uthyrningsbar area om ca 635 000 kvm, fördelat på 22 svenska kommuner. Uppsala är en strategiskt viktig marknad för Regio, där portföljen med fastigheter under förvaltning och utveckling uppgår till ca 45 000 kvm.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om ca 635 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Reimnor Förvaltning AB är ett familjebolag som grundades år 2010 av familjerna Falk och Magnusson. Sedan bildandet har bolaget haft ett gediget fokus på industri- och verksamhetslokaler i Uppsala och Mälardalen. Personerna bakom Reimnor har mångårig erfarenhet från fastighetsförvaltning, utveckling och byggande, vilket applicerats på verksamheten för att optimera byggprocessen och fastighetsförvaltningen. www.reimnor.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com