Search results for ''

Stark utveckling för Regios externhandel – ytterligare en hyresgäst till Boglundsängen

Investments, News, Press Release

2020-11-20

Fastighets AB Regio (”Regio”) har sett en stark utveckling inom affärsområdet externhandel under
2020. I samarbete med P&E Fastighetspartner tecknas nu avtal med Chilli om 1 300 kvm
butikslokaler, vilket blir den sjätte etableringen på kort tid inom Boglundsängen.

Handelsområdet Boglundsängen i Örebro fortsätter att utvecklas i snabb takt. För ett år sedan kunde
Regio och P&E Fastighetspartner berätta om planerna för omprofilering av området och nyproduktion av
restauranger för de populära kedjorna Burger King, ChopChop och KFC, vilket följts av etableringar för
Mio och Lekia/Babya. Det nu tecknade hyresavtalet med Chilli avser 1 300 kvm butikslokaler för möbler
och inredning, med öppning under första kvartalet 2021.

Jan-Christer Nilsson, Partner P&E Fastighetspartner, säger:
”Externhandeln har haft en extremt stark utveckling under 2020. Vi förvaltar flertalet handelsområden över
södra och mellersta Sverige och ser samma trend i statistiken överallt. Ökningen av omsättningen är ofta
tvåsiffrig jämfört med motsvarande månader förra året.”

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Vi har en långsiktig plan att skapa ett riktigt attraktivt handelsområde i Boglundsängen, med en
genomtänkt mix av butiker och restauranger. Vi kan konstatera att efterfrågan på butiker för hem och fritid
bara har vuxit sig allt starkare under Corona-pandemin.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden.
Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil
avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en
uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real
Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

P&E Fastighetspartner förvaltar och utvecklar fastigheter i nära samarbete med sina uppdragsgivare, för att ge trygghet, hållbarhet
och ett värdeskapande på lång sikt för alla parter. Bolaget grundades 1991 och har idag kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm.
Åt Regio förvaltar P&E Fastighetspartner bland annat Baronen Köpcenter i Kalmar, en kontorsportfölj i centrala Jönköping, en
volymhandelsfastighet i Norra Backa i Borlänge samt tre externhandelsområden; Pål Jungs Hage i Nyköping, Boglundsängen i
Örebro och Överby i Trollhättan. www.poefastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent
av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens
roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som
omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.brunswickrealestate.com