Search results for ''

Regio hyr ut till Lekia Babya i Örebro

Investments, News, Press Release

Fastighets AB Regio (”Regio”) har, i samarbete med P&E Fastighetspartner, tecknat hyresavtal med Lekia/Babya. Förhyrningen om drygt 1 100 kvm avser en butikslokal i handelsområdet Boglundsängen i Örebro.

Lekia/Babya har tecknat avtal med Regio avseende en butikslokal om drygt 1 100 kvm för försäljning av leksaker och babyprodukter. Butiken, som är ett nytillskott i Boglundsängen, kommer att öppna i början av november.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger: 
”Vi är glada över att kunna hälsa Lekia/Babya välkomna till Boglundsängen. I dagarna är det nästan exakt tre år sedan Regio blev del av fastighetsmarknaden i Örebro genom ett större förvärv av handelsfastigheter i området. Sedan dess har vi drivit ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans med P&E Fastighetspartner.”

Boglundsängen är beläget invid E14/E20 och omfattar idag cirka 12 000 kvm lokaler för handel. Regio arbetar tillsammans med övriga intressenter för att skapa ett långsiktigt attraktivt handelsområde. Tidigare under året har Mio och ChopChop öppnat butik respektive restaurang inom området och senare i år öppnar KFC och Burger King.

Jan-Christer Nilsson, Chef Retail och Partner P&E Fastighetspartner, säger: 
”Boglundsängen har ett väldigt bra handelsläge, vilket vi märker i diskussionerna med presumtiva hyresgäster. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla området med ytterligare tillskott av väletablerade varumärken inom handel, restauranger och service. Vi har pågående dialoger motsvarande ett antal tusen kvadratmeter till.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden.
Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil
avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en
uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real
Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

P&E Fastighetspartner förvaltar och utvecklar fastigheter i nära samarbete med sina uppdragsgivare, för att ge trygghet, hållbarhet
och ett värdeskapande på lång sikt för alla parter. Bolaget grundades 1991 och har idag kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm.
Åt Regio förvaltar P&E Fastighetspartner bland annat Baronen Köpcenter i Kalmar, en kontorsportfölj i centrala Jönköping, en
volymhandelsfastighet i Norra Backa i Borlänge samt tre externhandelsområden; Pål Jungs Hage i Nyköping, Boglundsängen i
Örebro och Överby i Trollhättan. www.poefastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent
av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens
roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som
omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.brunswickrealestate.com