Search results for ''

Regio har tecknat hyresavtal om 3 250 kvm i centrala Eskilstuna

Investments, News, Press Release

2020-09-17

Fastighets AB Regio (”Regio”) har genom ett fokuserat uthyrningsarbete tillsammans
med Mälarstaden Asset Management (”Mälarstaden”) tecknat hyresavtal om 3 250 kvm i
centrala Eskilstuna. Förhyrningarna omfattar kommersiella lokaler för ett flertal
verksamheter inom service, hälsa, utbildning och handel.

Regios strategi är att arbeta nära marknaden tillsammans med lokala partners som delägare. I Eskilstuna
har samarbetet med Mälarstaden resulterat i sju nytecknade hyresavtal med inflyttning det senaste
halvåret. Uthyrningarna, till bland annat Manpower och Jensen Education, avser kommersiella lokaler i
centrala Eskilstuna samt Sveaplan Centrum.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Vi är både stolta och glada över att kunna dela med oss av positiva nyheter för hyresmarknaden i
Eskilstuna. Att arbeta med lokala partners är grunden i vår förvaltningsstrategi och Mälarstaden gör ett
jättebra jobb, vilket bevisas genom det stora antalet nya hyresavtal som har tecknats under den pågående
Corona-pandemin.”
Fastighetsbeståndet i Eskilstuna uppgår till drygt 100 000 kvm, vilket gör Regio till en av de större
aktörerna inom kommersiella fastigheter. En omfattande ombyggnation och modernisering av Gallerian är
påbörjad och nyligen startades ett detaljplanearbete för att vidareutveckla området vid Sveaplan, framför
allt genom förtätning med nya bostäder.

Mia Ling, Fastighetschef Mälarstaden Asset Management AB:
”Det är jätteroligt att ha kunnat hälsa många nya hyresgäster välkomna under året. Vi ser en optimism och
fortsatt rörelse på lokalhyresmarknaden. Eskilstuna är en kommun som fokuserar mycket på nytänkande
och hållbarhet, vilket återspeglas hos de kommersiella aktörerna.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och
storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional
närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och
en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om
drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och
Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Mälarstaden Asset Management AB etablerades 2018. Bolaget erbjuder fastighetsägare en hållbar
tillgångsförvaltning genom fokus på en långsiktig kunddialog, en resurseffektiv förvaltning och
värdeskapande utvecklingsprojekt. Mälarstaden är i första hand verksam i Mälardalen med huvudkontor i
Stockholm och lokalkontor i Eskilstuna. I dagsläget sysselsätter Mälarstaden fem medarbetare. Åt Regio
förvaltar bolaget 20 centralt belägna fastigheter i Eskilstuna.
www.malarstaden.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet.
Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information
om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden,
med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60
personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.brunswickrealestate.com