Search results for ''

Lånefinansiering

Nydanande fastighetslån för en hållbar utveckling 

Vi matchar låntagarnas efterfrågan med långsiktiga finansieringsalternativ. Genom att erbjuda gröna lån sätta mätbara utvecklingsmål möjliggör vi hållbara investeringar i byggnader och samhällen, samt levererar riskjusterad avkastning till institutionella investerare.

Vårt erbjudande

2013 lanserade vi Nordens första fastighetskreditfond. Sedan dess har vi erbjudit seniorlånefonder för kvalitativa investeringar inom alla fastighetstyper i svenska tillväxtregioner. Tack vare en stark institutionell kapitalbas kan vi erbjuda trygga finansieringslösningar på upp till 10 år.

Våra viktigaste investerare är nordiska institutionella investerare, såsom PRI Pensionsgaranti, Folksam och Norges största livförsäkringsbolag Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Vårt team

Våra medarbetare och vår investeringskommitté kombinerar gedigen fastighetsexpertis med mångårig erfarenhet av finansiering från både bank- och fastighetssektorn.

Vårt team har granskat över 500 lån och finansierat fler än 50 fastigheter. Förvaltat kapital uppgår i dagsläget till EUR 1 miljard.

Vi har erfarenhet från flertalet transaktionstyper, såsom t.ex. förvärvsfinansiering, CapEx och grön finansiering.

500+

Över 500 lån granskade

€1.0

50+ finansierade fastigheter med totalt förvaltat kapital om EUR 1 miljard i dagsläget

Vår filosofi

Vår grundfilosofi är att vår verksamhet ska bidra till mätbara förbättringar för människa, miljö och samhälle.

Vi integrerar hållbarhet i kreditprocessen genom att utvärdera risker och möjligheter för varje investering.

Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till positiv förändring.

Vid sidan av ett certifierat ramverk för gröna investeringar identifierar vi individuella och mätbara hållbarhetsmål för varje lån.

Kontaktpersoner

Pontus Sundin 
CEO | Sverige
Contact pontus.sundin@brunswickrealestate.com
+46 730 89 97 12
Aksel Lundquist
CIO | Sverige
Contact aksel.lundquist@brunswickrealestate.com
+46 76 871 00 75
Fredrik Andersson
CFO | Sverige
Contact fredrik.andersson@brunswickrealestate.com
+46 768 71 00 09