Search results for ''

Regio tecknar 5-årigt socialt uthyrningsavtal med Uppsala Stadsmission

Investeringar, Nyheter, Pressmeddelanden

Fastighets AB Regio (”Regio”) har en ambition att bidra till levande, trygga och inkluderande städer genom samverkan med kommuner och aktörer som skapar förutsättningar för socialt hållbara stadsmiljöer. Nu har ett 5-årigt avtal tecknats med Uppsala Stadsmission, som hyr lokal inom Regios bestånd i Boländerna. Regio blir huvudpartner till Uppsala Stadsmission under fem år och bidraget ska nyttjas till hyra och utveckling av verksamheten.

Uppsala Stadsmissions verksamhet i lokalerna omfattar arbetsträning i finsnickeri, estetisk verksamhet för unga vuxna som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden, Second hand samt öppenvård för missbruksbehandling i kombination med arbetsträning. Ambitionen är att verksamheten ska bidra till ökat välmående och att fler personer kommer ut i arbetslivet denna väg.

Maja Hvarfner, direktor Uppsala Stadsmission säger: 
”Vi vill tacka för ett gott samarbete och vi är mycket glada för att vi har kunnat utöka våra verksamheter i Regios lokaler. Vi har genom avtalet fått möjlighet att kunna möta fler som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden.”

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate säger:
”Vi är mycket stolta över att kunna teckna ett socialt uthyrningsavtal med Uppsala Stadsmission och därigenom bidra till bättre förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle på en ort där vi är verksamma. Detta är vårt fjärde avtal enligt Regios modell för sociala uthyrningar och vi hoppas att vi ska kunna stötta ännu fler sociala verksamheter inom vårt bestånd framöver.”

Regios övriga sociala hyresavtal finns inom fastighetsbeståndet i Jönköping, Eskilstuna och Sollentuna.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05 Vi ko
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com