Search results for ''

Sveafastigheter startar nytt bolag för utveckling av hållbara hyresbostäder

Investeringar, Nyheter, Pressmeddelanden

Sveafastigheter har startat bolaget Sveafastigheter Bostad för utveckling och förvaltning av hyresbostäder i tillväxtregioner i Sverige. Sveafastigheter Bostads vision är att vara en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara och funktionseffektiva hyresbostäder med hög kundnöjdhet.

Ledningen i Sveafastigheter Bostad utgörs av Svante Jernberg och Lars Gärde, som också varit initiativtagare till det nya bolaget. Både Svante och Lars har drygt 20 års erfarenhet från branschen, varav de senaste 10 åren i ledande positioner inom ByggVesta.

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, säger:
”Att våra hyresgäster trivs och mår bra är vårt absolut viktigaste fokus och grunden för hur vi utvecklar våra bostäder och områden. Våra gårdar är gröna och trygga, med utrymme för möten och rekreation. Byggnaderna och lägenheterna är smart planerade, vilket gör att vi kan hålla både byggkostnader och hyror på en attraktiv nivå. Tanken är också att alltid ha en närvarande förvaltning ute i våra områden, som kan underlätta med allt som kan inträffa mellan inflyttning och eventuell avflyttning.”

Sveafastigheter Bostad har produktionsstartat ett projekt i Västerås, vilket omfattar 196 lägenheter fördelade på två etapper. Inflyttning i de första lägenheterna är planerad till oktober 2016. Den 31 augusti 2015 blev det klart att bolaget har fått en markanvisning om ca 150 lägenheter i Nacka, direkt invid Nacka Forum. Inflyttning i området beräknas till år 2020.

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi är stolta över möjligheten att vara med och utveckla Nacka Stad. Vår ambition är att bygga Nackas första plusenergihus för hyresbostäder. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Nacka och andra kommuner så att vi kan erbjuda trevliga bostadsområden till barnfamiljer, ungdomar eller äldre. Eller i allra bästa fall, en blandning av alla i samma område.”

Hållbarhet ur ett både socialt och miljömässigt perspektiv utgör viktiga grundstenar för Sveafastigheter Bostad. Genom stor omsorg om material och byggtekniska lösningar avser Sveafastigheter Bostad att producera hus med låg energianvändning, där det är enkelt för hyresgästerna att sortera rätt och påverka sin egen resursförbrukning. Bostäderna placeras nära allmänna kommunikationer samt gott om cykelställ och cyklar att låna, för att ytterligare minska bilanvändningen. Så långt det är möjligt ska den biologiska mångfalden tas tillvara och även ökas, genom t.ex. fågelholkar, odlingsbäddar, dammar, sedumväxter eller trädplanteringar. Gårdarna planeras för att främja möten, motion och rekreation t.ex. genom grillplatser, utegym eller lekplatser.

Johan Tengelin, VD Sveafastigheter, säger:
”Det är jätteroligt att Sveafastigheter Bostad har fått en så bra start med attraktiva markanvisningar och starka projekt. Teamet inom Sveafastigheter Bostad har gedigen erfarenhet av planering, utveckling, byggnation och förvaltning av hyresbostäder, så jag känner mig trygg i att de kommer leverera i enlighet med visionen.”

För mer information: Svante Jernberg VD Sveafastigheter Bostad +46 70 222 12 00 svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se Lars Gärde vice VD och Affärsutvecklingschef +46 070 333 71 82 lars.garde@sveafastigheterbostad.se Johan Tengelin VD Sveafastigheter +46 8 545 075 14 johan.tengelin@sveafastigheter.se