Brunswick Real Estate stänger sin andra fastighetskreditfond på 6,6 miljarder kronor – den i särklass största i Norden

Brunswick Real Estate stänger sin andra fastighetskreditfond på 6,6 miljarder kronor – den i särklass största i Norden

Stockholm, 26 juni 2018

Brunswick Real Estate har framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har därmed sammantaget över 8,5 miljarder kronor i förvaltat kapital. Bland investerarna finns några av Nordens största institutioner.

Brunswick Real Estate Capital, kreditverksamheten inom Brunswick Real Estate har framgångsrikt stängt sin andra seniorkreditfond med kapitalutfästelser på över 6,6 miljarder kronor. Den är därmed den överlägset största nordiska fonden med inriktning på fastighetskrediter. Investerare är nordiska institutionella investerare, bland annat befintliga investerare i form av Norges största livförsäkringsbolag, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), samt svenska Folksamgruppen och PRI Pensionsgaranti.

Louise Richnau, partner och vd för Brunswick Real Estate Capital, säger: “Vi är mycket nöjda med det starka förtroendet från våra investerare. Trots den stora efterfrågan på nordiska fastigheter och att Sverige konsekvent är en av de mest likvida fastighetsmarknaderna i Europa har tillgången till finansiering för låntagare historiskt varit mycket volatil. Fastigheter är ett tillgångsslag med lång investeringshorisont som kräver långsiktigt kapital, såväl avseende eget kapital som på skuldsidan, något obelånat institutionellt kapital kan erbjuda.”

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksam, säger: “Att investera i säkerställda krediter är ett bra alternativ till vår ränteportfölj, särskilt i det rådande marknadsklimatet med låg ränta och hög osäkerhet. Som ett pensionsbolag med ett mycket långsiktigt perspektiv är den riskavvägda avkastningen attraktiv och genom Brunswick Real Estate får vi exponering mot en attraktiv portfölj krediter samt fastighetskompetens.”

Brunswick Real Estate Capital bröt ny mark 2013 genom att stänga den första fonden med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden. Brunswick Real Estate Capital II är en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering till fastigheter i Sverige, främst i storleken 400 till 1 000 miljoner kronor per lån med löptider på upp till tio år.

För ytterligare information kontakta:
Louise Richnau Partner, Brunswick Real Estate, Investment Management Debt
t. +46 70 346 22 19
e: lr@brunswickrealeatate.com

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Bolaget har upprepade gånger utsetts till bäst i klassen inom sina områden av Preqin och Euromoney. Teamet består av cirka 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. www.brunswickrealestate.com

Brunswick Real Estate Capital is an investment adviser to Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF (the “Fund” or “Brunswick Real Estate Capital II”), an unincorporated co-proprietorship of investments organized in the form of a mutual fund with multiple compartments/Sub-funds governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg which has obtained the authorisation of the Luxembourg Supervisory Commission of the Financial Sector. The Fund is subject to the law of February 13, 2007 relating to specialized investment funds, as amended or supplemented from time to time and qualifies as an alternative investment fund within the meaning of the Luxembourg law of 12 July 2013, as may be amended from time to time. Crestbridge Management Company S.A. is appointed as an external alternative investment fund manager to the Fund. www.brunswickrealestate.com_debt-investment-management
Newsroom

  • Filter by:
  • All
  • Press Releases
  • News

Stockholm

Jakobsgatan 6
SE-111 52 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00

Helsinki

Keskuskatu 5 A
FI-00100 Helsinki, Finland

London

6 Albemarle Street
London W1S 4BY, UK

London

Brunswick Real Estate UK
34 Park Street
London W1K 2JD, UK

Luxembourg

15 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg