Regio förvärvar fastigheter i Umeå, Järfälla och Trollhättan


STOCKHOLM, 2 februari 2017
Sveafastigheters och Tredje AP-fondens (”AP3”) gemensamma bolag Fastighets AB Regio (”Regio”) har under december 2016 och januari 2017 genomfört ett flertal förvärv i enlighet med bolagets strategi att investera i kontor och handel i regionstäder och storstädernas ytterområden.

De förvärvade fastigheterna omfattar bland annat en handelsfastighet inom området Ersboda i Umeå om ca 12 500 kvm, en vakant kontorsfastighet om ca 17 600 kvm i Järfälla samt två kontorsfastigheter om ca 6 000 kvm i centrala Trollhättan.

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio säger:
”Det är roligt att kunna starta året med att lägga ytterligare bra fastigheter med utvecklingspotential till Regios bestånd. Regio har sedan starten hösten 2015 genomfört förvärv inom handel och kontor till ett fastighetsvärde om närmare 4 miljarder kronor.”

För mer information:

Eric Bergström
Sveafastigheter

+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.  Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och är en del av Brunswick Real Estate www.sveafastigheter.se, www.brunswiclrealestate.com
Newsroom

  • Filter by:
  • All
  • Press Releases
  • News

Stockholm

Jakobsgatan 6
SE-111 52 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00

Helsinki

Keskuskatu 5 A
FI-00100 Helsinki, Finland

London

6 Albemarle Street
London W1S 4BY, UK

London

Brunswick Real Estate UK
34 Park Street
London W1K 2JD, UK

Luxembourg

15 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg