Regio etablerar närvaro i Örebro genom förvärv av nio fastigheter

Stockholm, 2 oktober 2017

Fastighets AB Regio har förvärvat nio fastigheter i handelsområdet Boglundsängen norr om centrala Örebro i enlighet med bolagets strategi att investera i kontor och handel i växande regionstäder.

Portföljen omfattar cirka 12 000 kvadratmeter handel samt byggrätter om närmare 30 000 kvadratmeter. Säljare är det lokala bolaget W Invest Fastigheter AB som ägs av Johan Willerman. Tillträdet skedde den 29 september 2017. I samband med förvärvet inleder Regio även ett samarbete med W Invest Fastigheter både genom fortsatt utveckling av handelsområdet där W-Invest kvartstår som delägare och som möjlig samarbetspart i andra intressanta investeringar.

Handelsplatsen Boglundsängen har ett attraktivt läge i direkt anslutning till E18/E20 och har under de senaste åren genomgått en kraftig utbyggnad. Området har utmärkta förutsättningar för att utvecklas till ett regionalt handelsområde och de närmsta åren kommer att innebära en fortsatt utveckling av handelsplatsen.

P&E Fastighetspartner har uppdraget att hantera fastighetsförvaltning och utveckling i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner).

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio säger:
”Genom den förvärvade portföljen i Örebro träder Regio in på en ny och strategiskt viktig marknad som passar väl in i vårt övriga bestånd. Boglundsängen är ett spännande område som vi tror kommer fortsätta utvecklas starkt inom handel under de närmsta åren. Vi ser fram emot att få driva denna utveckling tillsammans med vår nya lokala part, W Invest Fastigheter och vår etablerade samarbetspart P&E Fastighetspartner.”

Fastighets AB Regio ägs av Tredje AP-fonden (”AP3”) och förvaltas av Brunswick Real Estate.

För mer information vänligen kontakta:

Eric Bergström,
Partner, Brunswick Real Estate Investment Management
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio (Regio) äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en ledande rådgivare och kapitalförvaltare inom fastigheter i Norden. Verksamheten, som erbjuder tjänster inom fastighetsrelaterad rådgivning och kapitalförvaltning, bildades genom en kombination av de marknadsledande bolagen Leimdörfer, Sveafastigheter och Brunswick Real Estate Capital. http://www.brunswickrealestate.com

Newsroom

  • Filter by:
  • All
  • Press Releases
  • News

Stockholm

Jakobsgatan 6
SE-111 52 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00

Helsinki

Keskuskatu 5 A
FI-00100 Helsinki, Finland

London

6 Albemarle Street
London W1S 4BY, UK

London

Brunswick Real Estate UK
34 Park Street
London W1K 2JD, UK

Luxembourg

15 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg